Indeks  nazwisk  i  pseudonimów

   


Abaszkin, sow. st. sierż. 82, 152

Abec Bolesław 132

„Abisynka” NN. 92

Ada zob. Banaszewska Ada

Adamkowiczówna Wanda 92

Agnieszka NN. 93

Aletwimowicz Albin 142

„Ali” zob. Dunowski Tadeusz

„Alina” zob. Roszczewska-Nowaczyk Irena (Rogiecka)

Anders Władysław, gen. 149

Andruszkiewicz Edward  ps. „Los” 183

Andruszkiewicz Leon  ps. „Pilot” 157

Angiełow, mł. lej. 7, 81

„Anglik” zob. Iwanowski Józef

Antonow 58, 59

Arigazi-Abduł-Azis, sułtan 70

Ażubajew, sow. sierż. 82

Babiński Czesław 180, 181

„Baca” zob. Ładysz Bernard

Baliński Michał 63

Bałucki Michał 48

Banaszewska Ada 87, 92

Baniukiewicz  64

Baranowski Jan 162

Barborowicz  ps. „Baœka” 166

„Basia” zob. Rokicka-Jurałowicz Stanisława

„Baœka” zob. Barborowicz

Beria Ławrentiew 55, 57, 58, 59, 60, 61

Berling Zygmunt, gen. LWP 7, 14, 15, 46, 60, 63, 76, 87, 100, 146, 159, 174

Białożyt Czesław 64

Białożyt Henryk 64

Białożyt Stanisław ps. „Brom” 14, 64

Biełkin-Gładyszew, sow. gen. 57

Bieńko Stanisław  ps. „Cyganko” 96, 97, 107, 182

Biernacka Zofia zob. Dšb-Biernacka Zofia
ps. „Ewa”

„Bil” zob. KoŸlecki Zenon

Biłuński Zbigniew 160

Birn Leon 99, 100

Blumski Izydor, ppłk, ps. „Strychański” 10

Boćkowski D. 203, 214

„Bohdan” zob. Gorski Stanisław

Bohdanowicz Janusz ps. „Czortek” 86, 105, 186, 187, 189, 197, 205, 211, 214

Bołotnikow Iwan 70

„Bończa” zob. Mieczkowski Tadeusz

Borodziewicz Wincenty 95, 214

Borucki Bolesław 206

Borysewicz Jan ps. „Krysia” 157, 160, 183

Brajlecki Mieczysław 142

„Brom” zob. Białożyt Stanisław

Branicki Franciszek Ksawery, hetman polny 70

Brzozowski 163

Brzozowski Jan, lekarz 83

Buchowski Bogdan, student med. 83

Budrewicz Czesław, ppor., ps. „Topór” 77, 78, 83

Budzicz Jan 200

Bukowski Czesław ps. „Gustaw” 129, 145, 154

Bułhakow, sow. kpt. 80, 97, 107, 200

Bunieszewicz Józef 142

Buryn, sow. st. sierż. 43, 81

Burzyński Antoni ps. „Kmicic” 96

Buszkowski 142

Buszyński 40

Butkiewicz 40

Bystrzanowski 40

Cejkówna-Kiałka Wanda 91

Cetys Teodor, mjr, ps. „Szczerbicz”, „Wiking”, „Sław”, „Sławek” 55

Cholewina-Rykowska Zofia                         zob. Rykowska-Cholewina Zofia

Chadzyński S. 64

Chain (Tatar), sow. starszyna 81

Chmielewski (komik) 43

Chmielewski Henryk 95

Christa Zdzisław ps. „Mamut” 193,194, 195

Cichocki 40

Cieszyński ps. „Rombel” 177

Cioroch Grzegorz 71

„Cyganka” NN. 92

„Cyganko” zob. Bieńko Stanisław

„Cywa” zob. Cywiński Czesław

Cywiński Czesław „Cywa” 43, 189, 190

Czapliński 148

Czapski, hrabia 165

Czarnecki Witold ps. „Kadet” 74, 95, 96, 105, 190, 214

Czechow Antoni 44

„Czeczkin” zob. Klepacki Franciszek

Czernalewski Konstanty, sow. sierż. 142

Czerniachowski Iwan, sow. gen. 10,58, 59, 60, 73, 193

Czernik Zygmunt ps. „Stefan” 202, 214

Czerwiński Jan ps. „Żuk” 105, 214

„Czortek” zob. Bohdanowicz Janusz

„Czupczyk” zob. Kaczanowski Kajetan

Czyż Franciszek 160

Czyż Henryk 43, 114, 207

Dajnowski 40, 127

„Dal” zob. Hotówko Piotr

Damian œw. 71

„Dan” zob. Kłosiński Zygmunt

Danilenko, sow. mjr 80, 150

Danilewicz 142

Danilewicz Andrzej 142

Daszkiewicz Zbigniew 195

„Dšb” zob. Rostkowski Mieczysław

Dšb-Biernacka  Zofia ps. „Ewa” 90

Dembowski 40

Dębicki Czesław, mjr, ps. „Jarema” 11

Dęmska Anna 92

Dobrochotow 70

Dobrogost Władysław 38, 40, 43, 127

Dobrowolski 148

Dobrucki, sow. starszyna 81

Dolata Stanisław 123, 126, 141

Dolińska zob. Poraj-Dolińska

Dordzik 47, 142

Druchowski 148

Dunowski Tadeusz ps. „Ali” 99

Dymitr Samozwaniec II  70

Dziedziewicz 40, 125, 127, 141

Dziekciarewicz Henryk 205

Dziekciarewicz Wacław 197, 205

Dzikiewicz  64

Dżoga S. 160

„Edmund” zob. Szostak Henryk

„Ewa” zob. Dšb-Biernacka Zofia

„Ewa” zob. Rykowska-Cholewina Zofia

Fechner M.W. 70, 214

Fedorowicz Zdzisław ps. „Hubert” 111

Fróg Gracjan ps. „Szczerbiec” 91, 101, 143, 184, 188, 193, 194, 198

Frunze Michaił 55

Gawrygin, lej. 7, 80

Gerbert-Błażejewski  Zygmunt, rtm.,              ps. „Grom” 17, 146, 167

Gierasimczuk 40

„Gil” zob. Gilicki Wacław

Gilicki Wacław ps. „Gil” 43, 48, 118, 188, 189

Ginko Tadeusz, lekarz,  ps. „Jan” 32, 77, 78, 79, 83, 85, 87, 88, 108, 110, 118, 119, 144, 181, 214

Girej Szagin, chan 70

Giza 97

„Gizel” zob. Gizelewski Aleksander

Gizelewski Aleksander „Gizel” 43, 189

Gładyszew zob. Biełkin-Gładyszew

Głaskow, sow. mł. sierż. 160

Gnatowski Michał 203, 214

Golda Stanisław ps. „Żak” 191, 192

Gorski Stanisław, ppor., ps. „Bohdan” 66, 68

Gotowiecki 40

„Gozdawa” zob. Rożałowski Jerzy

Grażul Feliks 162

Griniewscy 71

Griniewski Lew zob. Gryniewski Lew

„Grom” zob. Gerbert-Błażejewski Zygmunt

Grombczewski Czesław ps. „Jurand” 91, 92, 160, 196, 207

Grunt-Mejer Zygmunt 103, 214

Gryniewski Lew, architekt 71

„Grzmot” zob. Roguski Zbigniew

Grzywacz Hanka zob. Szyszko-Grzywacz Hanka

Gusiew, sow. st. lej. 78, 79, 80

„Gustaw” zob. Bukowski Czesław

„GwóŸdŸ” zob. Stanulewicz Józef

„Hajduczek” NN. 91

„Halina” NN., pielęgniarka 88, 92

Hawryłkowicz Sylwia (sšsiadka rodziny Hrybaczów) 43 167, 168

Hiller prof. 108

Hitler Adolf 38, 76, 178

Hoppen-Zawadzka Jadwiga 103, 214

Hotówko Piotr, pchor., ps. „Dal” 151

Hrybacz Jan (ojciec Janusza i Jerzego) 16, 17, 41

Hrybacz Janusz ps. „Zawisza” 21, 33, 40, 48, 49, 63, 103, 126, 141, 188, 189, 190, 209, 210, 211, 212, 214

Hrybacz Jerzy  ps. „Mur” 10, 35, 41, 43, 48, 98

Hrybacz Zofia (matka Janusza i Jerzego) 15, 17, 37, 43, 48, 98, 188, 214

„Hubert” zob. Fedorowicz Zdzisław

„Huzar” zob. Kłosiński Zygmunt

Ignaœ NN. 88, 91

„Irys” zob. Klepacki Franciszek

Iwan III GroŸny, car ros. 70

Iwanowicz  40

Iwanowski Józef ps. „Anglik” 133, 134

Iwanowski Lech 103, 214

Iwanowski Wiktor ps. „Szpak” 79, 80, 84, 96, 97, 98, 104, 107, 111, 112, 115, 116, 170, 182, 214

Iwanowski Witold (brat Wiktora) 104, 111, 181

Iwaszkiewicz Eugeniusz 162

Iza NN. 93

Jagiełło Władysław, król 63

Jabłuszewski Henryk  ps. „Pirat” 186, 187

„Jan” zob. Ginko Tadeusz

Jankowski Zenon 112, 114, 162, 214

Janowicz A. 162

Janowicz Leon 207

„Jarema” zob. Dębicki Czesław

„Jasny” NN. 103

Jastrzębscy 71

Jaszczur Bolesław 142

Jaworowscy 71

„Jedyna” zob. Kaczanowska-Kujawa Teresa

Jeleński J. 169

„Jelonek” zob. Kiałka Stanisław

Jensz Jerzy ps. „Krepdeszyn” 56

Jergilewicz 142

Jermakow, sow. st.sierż. 81

Jermołow, sow. ppłk  19, 24, 75, 77, 149

Jerzy œw. 71

Jodko-Narkiewicz M. 162

„Jurand” zob. Grombczewski Czesław

Jurałowicz Stanisława                                   zob. Rokicka-Jurałowicz Stanisława 

Jurginis Juozas 63, 214

Kaczanowska-Kujawa Teresa ps. „Jedyna” 91

Kaczanowski Kajetan, sanitariusz,                                 ps. „Czupczyk” 83, 85

„Kadet” zob. Czarnecki Witold

„Kalina” NN. 92

Kalinowska Barbara (siostra Sabiny) 91

Kalinowska-Korejwo Sabina ps. „Sabina”  88, 89, 91

Kapronow, płk 57

Karczewski Zbigniew 40, 127

Karwatówna Barbara 93

Karyszkowski Jan ps. „Szkwał” 7, 79, 80, 184, 185, 214

Kasałapowa, st. lej., lekarka 80, 84, 163

Kasperowicz Zygmunt ps. „Kędzierzawy” 176, 177

Kasplicki zob. Krzyżanowski Aleksander

Kazewicz  160, 161

Kazia 44

Kazimierz œw. 13

„KaŸka” zob. Żejmo-Paradowska Kazimiera

„Kędzierzawy” zob. Kasperowicz Zygmunt

Kiałka Stanisław, ppor., ps. „Jelonek” 99, 214

Kiałka Wanda zob. Cejkówna-Kiałka Wanda

Kiewlicz Witold ps. „Wujek” 66

Kilian 40

Kinzigułow, sow. sierż. 82, 97, 177

Kirpota (Tatar) 200

Klepacki Antoni 162

Klepacki Franciszek (komik „Czeczkin”)      ps. „Irys” 114, 160, 161, 166

Kłosiński Zygmunt  ps. „Huzar”, „Dan”          13, 99, 100, 103, 214

„Kmicic” zob. Burzyński Antoni

„Kmieć” zob. Turek Mieczysław

Kobylańska Zofia 68

Komar Zygmunt  ps. „Żuraw” 64

„Kometa” zob. Mozgiel Zygmunt

„Konar” 99

Koncewiczowie 71

Kondratowicz Bolesław 40, 125, 127, 141, 142

Kononowicz Ryszard  158

Konopka H. 203, 204

Kopczuk (Ukrainiec), sow. sierż. 82, 137, 138

„Korba” zob. Smyk

Korejwo Marian ps. „Milimetr” 91

Korejwo Sabina
zob. Kalinowska-Korejwo Sabina

Korzeniowski 142

Kosma œw. 71

Kosowicz Kazimierz ps. „Kusy” 99, 100

Kossakowscy 71

Kostanowski 40, 43, 141

Koœciuszko Tadeusz 10

„Kozaczek” NN. 91

Kozakiewicz,  student medycyny 64, 108

„Kozioł” zob. Kozłowski Kazimierz

Kozłowski 40

Kozłowski Kazimierz ps. „Kozioł” 97, 171, 174, 179

KoŸlecki Zenon ps. „Bil” 114

Krasowski A. 162

Krauze-Wawrzecki Kazimierz 83, 214

„Krepdeszyn” zob. Jensz Jerzy

„Kruk” zob. Szulżycki Henryk

Krych 123

Krynicki 40

„Krysia” zob. Borysewicz Jan

Krysin, lej. 7, 81

Krzeszowski Lubosław, ppłk, ps. „Ludwik” 59

Krzymowska Jadwiga (ciocia Jadzia) 48

Krzywiec 40

Krzywna 43

Krzyżanowski Aleksander, płk, ps. „Wilk”  10, 15, 55, 56, 57, 58, 67, 87, 174

Kudrin, sow. lej. 45, 81

Kujawa Teresa  zob.Kaczanowska-Kujawa Teresa

Kulczycki zob. Krzyżanowski Aleksander

Kulesza 160

Kurc Mikołaj 40, 44, 123, 125, 127

Kuryłłowicz Witold ps. „Lord” 160

„Kusy” zob. Kosowicz Kazimierz

„Kwiat” zob. Matyjaszkojć Stanisław

Kwieciński Marian 196

Lala NN. 93

Laskowski Antoni (Tosiek) 13, 43, 44, 46, 160, 167, 168, 169

Leœkiewicz Tadeusz 40, 126, 127

Leœków  40, 123, 125

Lewicki Anatol 70

„Lin” zob. Mineyko Zygmunt

Lipiński Tymoteusz 63

Lizatowicz  64

„Lord” zob. Kuryłłowicz Witold

„Los” zob. Andruszkiewicz Edward

Lubin, sow. gen. mjr NKWD 53

„Ludwik” zob. Krzeszowski Lubosław

Łabuński 40

Ładysz Bernard ps. „Baca” 43, 114, 147, 207

Łamanow, sow. sierż. 82, 177, 178

Łapczyński W. 188

„Ławryn” zob. Ławrynowicz

Ławrynowicz „Ławryn” 43, 189

Łukomscy 71

Łunaczarski A.W. 70

„Łupaszka” zob. Szendzielarz Zygmunt

Maciulewicz Józef 142

Mackiewiczowie 71

Macutkiewicz Stanisław 145

„Madelon” zob. Pałubińska Bronisława

Makarewicz Stanisław 40, 125, 141, 142

Makowiecki 40

Maksymilian I Habsburg, cesarz 63

Malewski  40, 142

Malinin Dmitrij Iwanowicz 70, 214

Malinowski L.J. 99, 214

Malinowski M. 63

Małachowski Edward  161

„Mamut” zob. Christa Zdzisław

Mańkowski Jan, lekarz 83, 181

Markiewicz 40

Markowna Maria, sow. st. lej., lekarka 81, 84

„Marny” zob. Stocki Bolesław

Maruszewska  Barbara 92

Maruszewska Krystyna (siostra Barbary) 92

Maruszewski Jerzy (brat Barbary) 92

Mascianica Józef 133

Matuszczak 40, 127

Matyjaszkojć Stanisław ps. „Kwiat” 142, 145

Mejer Zygmunt zob. Grunt-Mejer Zygmunt

Michajłow, sow. lej. 80, 81, 129

Michalkiewicz, bp wileński 16

Michał œw. 16

Michniewicz Czesław  160, 161

Michniewicz Józef (starszy brat Czesława) 155

Michniewicz Wojciech 154

Michno 40, 44

Mickiewicz Adam 207

Mieczkowski Tadeusz ps. „Bończa” 98

Mierkułow,  mł. lej. 81

Mikułko Anatol, oficer LWP 14

„Milimetr” zob. Korejwo Marian

Mineyko Zygmunt ps. „Petroniusz”, „Lin”  52, 62, 164

Mirsajtow, sow. sierż. 82, 129

Mniszchówna Maryna 70

Mołotow Wiaczesław 58, 59

Moroz Wacław  162

Morozow, płk 57

Morozowa G.M. 70, 214

Mozgiel Zygmunt ps. „Kometa” 180, 181

Mrowelski Romuald 40, 125, 127

„Mruk” zob. Radzikowski Zbigniew

Mukin, lej. 81

„Mur” zob. Hrybacz Jerzy

Mustafa Subchi 70

Nagłowski A. 169

Nagłowski Luœka  169

Nagłowski Tadeusz 65, 66

„Namiętny” NN. 160

Narkiewicz M. zob. Jodko-Narkiewicz M.

Narkiewiczówna 92

„Nietoperz” zob. Walczak Adam

Niwiński R. 214

Nosewicz  158

Nosko 40, 43, 44, 142

Nowaczyk Irena                                            zob. Roszczewska-Nowaczyk Irena

Nusia NN. 92

Odachowski 40

Ogonowicz Bernard  161

„Ogórek” zob. Złotkowski Józef

Oleszkiewicz 160

Olgierd, Wielki Ksišżę Litewski 63, 70

Olinowicz 40

„Orda” zob. Sienkiewicz Romuald

Orzecka Zofia                                               zob. Rykowska-Cholewina Zofia

„Orzeł” zob. Pimpicki Mieczysław

„Osa” zob. Ossowski Jerzy

„Osa” NN., lekarka 85

Ossowski Jerzy  ps. „Osa” 198, 199

Ostaszewski 126

Ostrowska J.O. 214

Ostrowski 40

„Pajac” NN. 127

Pałubińska Bronisława ps. „Madelon” 92

„Pantera” zob. Wołkowicz Waldemar

Paradowska Kazimiera ps. „KaŸka”                zob. Żejmo-Paradowska Kazimiera

Pażydajew, st. lej. 43, 80

„Pšczek” NN. 92

„Petroniusz” zob. Mineyko Zygmunt

Piasecki Sergiusz, pisarz 118

Pieracki Władysław  ps. „Pirat” 199

Pietkiel Stanisław Stanisławowicz 83

Pietkiewicz Zbigniew 189

 „Pilot” zob. Andruszkiewicz Leon

Piłsudski Józef 193, 210

Pimpicki Mieczysław, lekarz, ps. „Orzeł”      83, 88, 193

Piontkowski Wacław 40, 126

Piotrowska Janina 93

Piotrowski 40, 126

„Pipkin” zob. Witkowski

„Pirat” zob. Jabłuszewski Henryk

„Pirat” zob. Pieracki Władysław

Piskunowicz Henryk dr 73

Piwnik Jan ps. „Ponury” 158

Plawgo Wiktor 43, 46, 160, 167, 168, 169

Plejewski Czesław  66, 67

„Poleszuk” zob. Szydłowski Adam

„Poniatowski” zob. Sawala Henryk

„Ponury” zob. Piwnik Jan

Poraj-Dolińska 92

Puciato Mieczysław 126

Putrament Jerzy, oficer LWP 14

Radzikowski Zbigniew ps. „Mruk” 99, 100

Radziwinowicz 126, 141

„Ragner” zob. Zajšczkowski Czesław

„Remwicz” zob. Szczęsnowicz Remigiusz

Repnin, ambasador ros. w Warszawie 70

Robson Paul, œpiewak 26

Rodziewicz 142

Rogiecka zob. Roszczewska-Nowaczyk Irena

Roguski Zbigniew ps. „Grzmot” 84, 106, 109, 120, 149, 163

Rogut Dariusz 203, 214

Rokicka-Jurałowicz Stanisława ps. „Basia”  93

„Rombel” zob. Cieszyński

„Ronin” zob. Wojciechowski Longin

Rostkowski Mieczysław ps. „Dšb” 104

Roszczewska-Nowaczyk Irena (Rogiecka)  ps. „Alina” 93

Rożałowski Jerzy ps. „Gozdawa” 105, 214

Różyńska Lusia 91, 92

Rusak 160

Rykowska-Cholewina Zofia (Orzecka)           ps. „Zosia”, „Ewa” 90, 93

Rymian Jan, lekarz 83, 88

Rzewuski Seweryn, syn hetmana Wacława Rzewuskiego 70

Rzewuski Wacław, hetman polny koronny 70

„Sabina” zob. Kalinowska-Korejwo Sabina

Sadawoj, starszyna 7, 81

Sadowski Jerzy 210

„Sarna” zob. Sarnecki Zenon

Sarnecki Zenon  ps. „Sarna” 193, 194

Sas, sow. kpt. 38, 76, 80

Sawala Henryk ps. „Poniatowski” 16, 115, 117, 139, 142, 143, 144

Sawala Stanisław (ojciec Henryka) 143, 144

Siedlecki J. 214

Siedmiogrodzki Antoni 159

Sielewiorstow, sow. kpt. 76, 80, 152, 160

Siemionow-Tokariew 10

Sienkiewicz Henryk 118, 198

Sienkiewicz Romuald ps. „Orda” 198, 199

Sierow Aleksandrowicz Iwan, gen. NKGB 55, 57, 58, 59, 60, 73

Sikorski Władysław, gen. 209, 210

Silewicz 40

Simeon, syn Iwana GroŸnego 70

Skoda, lej.politruk 79, 81

Skorwid, poeta 40, 123, 127, 141

„Sław” zob. Cetys Teodor

„Sławek” zob. Cetys Teodor

Sławiński Roman ps. „Szturlis” 99, 100

Smagur 40

Smyk (brat Ryszarda)  ps. „Korba” 160, 169

Smyk Ryszard  ps. „Zawór” 160, 169

Sołtyk Kajetan, bp krakowski 70

Soroka, mjr LWP 14, 15, 63, 67, 174

Sosinowski 165

Sperski Aleksander ps. „Szary” 146, 148

Stacewicz Bolesław 176

Stalin Józef 55, 58, 59, 60, 61, 73, 79, 176

Stankiewicz 160, 161

Stanulewicz Józef  ps. „GwóŸdŸ” 156

Stasiuk 160, 169

Stec Szczepan  95

„Stefan” zob. Czernik Zygmunt

Stochik 142

Stocki Bolesław ps. „Marny” 97, 172, 173, 174, 175, 176, 177

„Strychański” zob. Blumski Izydor

Stryjkowski Maciej, historyk, poeta 63

Subocz A. 162

Suchow, sow. kpt. 52

„Sulima” NN., pielęgniarka 88, 92

Surow 132, 179

Surowiak Henryk 195

Sykuła Antoni Zdzisław 197

Szaban 35

Szabliński 40

Szagin Girej zob. Girej Szagin

„Szary” zob. Sperski Aleksander

Szarycz Stanisław 197

Szastin,  lej. 89

„Szczerbicz” zob. Cetys Teodor

„Szczerbiec” zob. Fróg Gracjan

Szczęsnowicz Alicja 66

Szczęsnowicz Remigiusz ps. „Remwicz” 7, 65, 75, 76, 207, 214

Szendzielarz Zygmunt ps. „Łupaszka” 62, 96

„Szkwał” zob. Karyszkowski Jan

Szniger 160

Szostak Henryk ps. „Edmund” 103, 214

„Szpak” zob. Iwanowski Wiktor

„Szturlis” zob. Sławiński Roman

Szulżycki Henryk  ps. „Kruk”129, 131

Szydłowski Adam, płk, ps. „Poleszuk” 59

Szydłowski Jan 142

Szymkiewicz Antoni 7

Szys Franciszek 169

Szyszko-Grzywacz Hanka  93

Tamulewicz Stanisław 101

Taraszewski 121

Tokariew zob. Siemionow-Tokariew

Tomaszewski Longin 55, 56, 214

„Topór” zob. Budrewicz Czesław

Truchlewski Franciszek 142

Tupikowski Wilhelm ps. „Wilhelm” 105, 141, 180, 182, 197, 214

Turek Mieczysław, plut., ps. „Kmieć” 100, 101, 103, 111, 214

Tymiński Witold, sanitariusz 83, 88

Urysow Apasłun, kniaŸ nogajski 70

Uszko Juliusz  198, 199

Usik 160

Walczak Adam ps. „Nietoperz” 172, 174

Walukiewicz Wacław  192, 214

Wałęsa Lech, prezydent 90

Warpachowicz 162

Wasyl Ciemny, syn cara Iwana III 70

Waszczuk Eugeniusz, lekarz 83

Wawrzecki Kazimierz                                zob. Krauze-Wawrzecki Kazimierz

Wićka NN. 104

Wejksznia 142

Werda 160

Wierzbicki Jan 148

Więcek 40

„Wiking” zob. Cetys Teodor

„Wiktor” 86

„Wilhelm” zob. Tupikowski Wilhelm

„Wilk” zob. Krzyżanowski Aleksander

Wińka NN. 104, 111

„Wiosenka” NN. 89, 91

Wirszyło, aktor 40

Witenes, ks. litewski 63

Witkowski 40, 44, 142, 143

Witkowski (komik II bat.) ps. „Pipkin” 114, 166

Wojciechowski Longin ps. „Ronin” 137

Wojciechowski Wiktor  180

Woljeński G.A. 71

Wołkonowski Jarosław 214

Wołkow 40

Wołkowicz Waldemar ps. „Pantera” 214

Wołłejko Ryszard 160, 161

Wotawa 40, 123, 127

Wroński  Stanisław 64

Wróblewski Bronisław 147, 148

Wróblewski Ryszard  162

„Wujek” zob. Kiewlicz Witold

Zacharow, sow. st. sierż. 160

Zajšczkowski Czesław ps. „Ranger” 90, 96

Załuski  Józef, bp kijowski 70

Zawadzka Jadwiga zob. Hoppen-Zawadzka Jadwiga

„Zawisza” zob. Hrybacz Janusz

„Zawór” zob. Smyk Ryszard

Zdanowicz 40

Zdanowicz Wacław 181

Zieleńkowski 40

Zielonka 40

Zielonko Zygmunt 137, 138

Złotkowski Józef  ps. „Ogórek” 192, 195

„Zosia” zob. Rykowska-Cholewina Zofia

„Zoœka” NN. 93

„Zych” zob. Żogło Władysław

Zygmunt, poseł niemiecki 63

Zygmunt August, król  67, 184, 188, 189

Żabiński Jan 162

„Żak” zob. Golda Stanisław

„Żejmian” 62, 66, 67, 164

Żejmo-Paradowska Kazimiera ps. „KaŸka”, sanitariuszka 86, 92

Żogło Władysław ps. „Zych” 90

Żołnierowicz Stefan 7

„Żuk” zob. Czerwiński Jan

Żukowski  160

Żukowski Bronisław  182

„Żuraw” zob. Komar Zygmunt

Życiniec 127

Żyndul Robert 212

 

-----------

Numery stron w wersji drukowanej

 

--------------

 


Nowš edycję Karty dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej dedykuję z okazji
750 rocznicy miastu Gorzów Wielkopolski – jako wyraz hołdu dla mojej drugiej Małej Ojczyzny, z którš od 60 lat wišżš się moje życiowe drogi (wišżš się moje losy?)