w razie pożaru !
 
 

 idioto !
 
 
 

powrót do str.gł.