ogólnopolska konferencja  

Cienie państwa policyjnego - wokół teczek bezpieki
Toruń, 4 maja 2004 

Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Socjologii UMK  

Program, foto

  Część I (godz. 11:00 - 12:45)

Prowadzący obrady - dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (dyrektor Instytutu Socjologii UMK)

 

11:00 - Otwarcie: Prezes IPN, prof. Leon Kieres; JM Rektor UMK, prof. Jan Kopcewicz

 

11:15 - 11:35 Leszek Postołowicz (z-ca dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN): Teczki bezpieki - abc dla początkujących badaczy

11:35 - 11:45 dr Łukasz Kamiński (IPN Wrocław) - komentarz

 

11:45 - 12:05 prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (ISP PAN/Przewodniczący Kolegium IPN): Teczki bezpieki jako źródło historyczne

12:05 - 12:15 Bronisław Wildstein ("Rzeczpospolita") - komentarz

12:15 - 12:45 dyskusja

 

12:45 - 13:00 p r z e r w a - kawa, herbata, soki

 

Część II (13:00 - 14:40)

Prowadzący obrady - dr Janusz Marszalec (Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku)

 

13:00 - 13:10 dr Tomasz Chinciński (IPN Bydgoszcz) : Metody działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w świetle teczek bezpieki

13:10 - 13:20 ks. dr Antoni Poniński (Kuria Diecezjalna Włocławska) - komentarz

 

13:20 - 13:40 Mieczysław Góra (prokurator IPN w Bydgoszczy): Zbrodnie SB wobec opozycji w latach osiemdziesiątych i ich ściganie w III RP

13:40 - 13:50 dr Jarosław Utrat-Milecki (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, autor książki "Polityczność przestępstwa", Warszawa, UW 1997) - komentarz

 

13:50 - 14:00 dr Wojciech Polak (Instytut Historii i Archiwistyki UMK): Działania SB wobec opozycji demokratycznej w Toruniu w latach 1976-1980

14:00 - 14:10 prof. dr hab. Antoni Stawikowski (astrofizyk, b. działacz opozycji) - komentarz

14:10 - 14:40 dyskusja

 

14:40 - 16:00 przerwa obiadowa*

 

Część III (16:00 - 17:10)

Prowadzący obrady - prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (ISP PAN/Przewodniczący Kolegium IPN)

 

16:00 - 16:20 dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK (dyrektor Instytutu Socjologii UMK): Służby specjalne: między PRL a IV RP

16:20 - 16:30 dr Mariusz Jędrzejko (WSH w Pułtusku, płk WP, b. asystent Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej) - komentarz

 

16:30 - 17:00 Bogusław Nizieński (Rzecznik Interesu Publicznego): Działalność Rzecznika Interesu Publicznego w świetle regulacji ustawowych

17:00 - 17:10 prof. dr hab. Marian Filar (Kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK) - komentarz

 

17:10 - 17:30 p r z e r w a - kawa, herbata, soki

 

Część IV (17:30 - 19:30)

Prowadzący obrady - dr hab. Paweł Machcewicz (Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN)

 

17:30 - 19:30 dyskusja panelowa Teczki bezpieki : przekleństwo czy szansa oczyszczenia?

udział: prof. Andrzej Paczkowski, ks. dr Antoni Poniński, Stanisław Śmigiel (działacz opozycyjny), Bronisław Wildstein i Bogusław Nizieński. Moderator: dr hab. Paweł Machcewicz (Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN)

 

20:00 kolacja*

 

Miejsce konferencji: Instytut Socjologii UMK, Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a, "Harmonijka", sala IX., I piętro

*Dla osób umieszczonych w programie zapewniony jest obiad i kolacja.

Organizatorzy: dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK i dr Tomasz Chinciński, IPN Delegatura w Bydgoszczy.


 fotoreportaż Remigiusza Stasiaka

180_8088.html
180_8088.jpg
79.27 KB
180_8089.html
180_8089.jpg
73.65 KB
180_8090.html
180_8090.jpg
66.33 KB
180_8091.html
180_8091.jpg
94.85 KB
180_8092.html
180_8092.jpg
61.32 KB
180_8093.html
180_8093.jpg
107.24 KB
180_8095.html
180_8095.jpg
74.29 KB
180_8096.html
180_8096.jpg
79.31 KB
180_8097.html
180_8097.jpg
72.24 KB
180_8098.html
180_8098.jpg
69.27 KB
180_8099.html
180_8099.jpg
107.17 KB
180_8100.html
180_8100.jpg
75.29 KB
181_8101.html
181_8101.jpg
69.65 KB
181_8102.html
181_8102.jpg
75.87 KB
181_8103.html
181_8103.jpg
81.41 KB
181_8104.html
181_8104.jpg
65.00 KB
181_8105.html
181_8105.jpg
109.00 KB
181_8106.html
181_8106.jpg
71.79 KB
181_8107.html
181_8107.jpg
93.27 KB
181_8109.html
181_8109.jpg
72.85 KB
181_8110.html
181_8110.jpg
74.67 KB
181_8111.html
181_8111.jpg
72.19 KB
181_8112.html
181_8112.jpg
93.22 KB
181_8113.html
181_8113.jpg
87.02 KB
181_8114.html
181_8114.jpg
148.87 KB
181_8116.html
181_8116.jpg
110.01 KB
181_8118.html
181_8118.jpg
85.11 KB
181_8119.html
181_8119.jpg
94.51 KB
181_8120.html
181_8120.jpg
124.07 KB
181_8121.html
181_8121.jpg
52.90 KB
181_8123.html
181_8123.jpg
81.66 KB
181_8124.html
181_8124.jpg
69.94 KB
181_8125.html
181_8125.jpg
107.68 KB
181_8126.html
181_8126.jpg
107.49 KB
181_8127.html
181_8127.jpg
125.10 KB
181_8128.html
181_8128.jpg
78.65 KB
181_8129.html
181_8129.jpg
94.71 KB
181_8130.html
181_8130.jpg
80.72 KB
181_8131.html
181_8131.jpg
107.42 KB
181_8132.html
181_8132.jpg
68.04 KB
181_8133.html
181_8133.jpg
87.04 KB
181_8134.html
181_8134.jpg
90.01 KB
181_8136.html
181_8136.jpg
81.53 KB
181_8139.html
181_8139.jpg
90.96 KB
181_8140.html
181_8140.jpg
78.20 KB
181_8141.html
181_8141.jpg
97.72 KB
181_8142.html
181_8142.jpg
88.60 KB
181_8143.html
181_8143.jpg
75.60 KB