[Fot. Andrzej Churski - bulwar 82.5.1.]Społeczny Komitet Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. w Toruniu

[Fot. Michał Robert Czerniak -  St. Rynek 82.5.1. ]

odsłonięcie pamiątkowej tablicy dotyczącej wydarzeń z 1982 roku nastąpiło 2. maja '04

o godzinie 12. msza św. u Św. Ducha

o godzinie 13. odsłonięcie  tablicy

wystąpienia okolicznościowe : A. Mężydło i W. Krypel

składanie kwiatów

o godzinie 14. spotkanie w Ratuszu połączone z promocją książki W. Polaka nt. wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. w Toruniu oraz występem uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 

fot. Remigiusz Stasiak - nacisnij

 

Fotoreportaż Remigiusza Stasiaka naciśnij->

 

 

 

 

 

 

 


konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Toruniu

76 1090 1506 0000 0001 0208 3453

[St. Rynek 82.5.3.]


(artykuł z toruńskich ,,[nowosci] '')

Pamięci 1 i 3 maja 1982 w Toruniu

Fundujemy tablicę

Społeczny komitet upamiętnienia wydarzeń 1 i 3 maja w Toruniu, zawiązany w ubiegłym roku, postawił sobie za cel umieszczenie pamiątkowej tablicy dotyczącej wydarzeń z 1982 roku.

 

Wzięły w nich udział tysiące osób manifestujących swój sprzeciw wobec wprowadzonego w Polsce w grudniu 1981 stanu wojennego. Wielu z uczestników pokojowego protestu zostało brutalnie pobitych przez MO i ZOMO, trafiło do aresztów, a potem do więzień. Sporą grupę internowano. Opis wydarzeń majowych, zaczerpnięty z książki Wojciecha Polaka, historyka z UMK, publikowaliśmy w "Nowościach" rok temu.
Tablica zostanie odsłonięta w tym roku, w kolejną rocznicę majowych wydarzeń. Jako lokalizację wybrano ścianę kościoła Św. Ducha od strony ulicy Różanej (za zgodą ojców jezuitów) a znajdzie się na niej napis następującej treści: Obywatelom Torunia, którzy w wielotysięcznych demonstracjach 1 i 3 Maja 1982 roku odważnie wystąpili w obronie Wolności i Solidarności. Jej autorem jest artysta rzeźbiarz, pracownik UMK w Toruniu Andrzej Borcz.
Komitet, którego pracami kierują Antoni Mężydło i Jan Wyrowiński, liczy nieco ponad czterdzieści osób. W założeniu wykonanie tablicy miały sfinansować składki członków, okazało się jednak, że do kwoty około 12 tysięcy złotych (a tak szacowane są wszystkie koszty związane z projektem, wykonaniem tablicy i uporządkowaniem jej otoczenia oraz uroczystego odsłonięcia) przekraczają nieco możliwości tej grupy. Komitet apeluje więc o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia, oczywiście nie tylko do uczestników tamtych wydarzeń. Konto komitetu: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Toruniu 76 1090 1506 0000 0001 0208 3453. Ofiarodawcy uzyskają prawo wglądu w końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.

AC

Fot. Remigiusz Stasiak

 

Fot. Remigiusz Stasiak
W kościele Św. Ducha odbywała się 3 maja 1982 roku msza w intencji ojczyzny. Wychodzących z nabożeństwa zaatakowali milicjanci. Tu też chronili się 1 maja uciekający przed siłami MO i ZOMO uczestnicy pokojowej manifestacji nad Wisłą. Tablica upamiętniająca ówczesne wydarzenia będzie umieszczona na tej ścianie, pod oknem.

 


 

 

Kwadrat
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki
 str. gł.
bibuła kwadratu
kartki S
działacze kultury
foto
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania w internecie (tylko tu !)

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG ''

Konrad Turzyński Czas przeszły dokonany

tablica 82.5.1-3.  

 
konsul

spotkania kómbatantów : 2002 , 2003

Twardziel
- 50 lat minęło

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach

 

do góry