powrót do:  str.gł.   |  spisu treści

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
INSTYTUT HISTORII
 
 

RAFAŁ JAN DRABIK
 
 

WYDARZENIA POD BOROWEM Z 9. SIERPNIA 1943 R.

RZECZYWISTOŚĆ I OBLICZE POLITYCZNO - PROPAGANDOWE


 
 
Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
 dra hab. Mirosława Piotrowskiego

 
LUBLIN 2002
 

Spis treści


WSTĘP                                                                                           s. 1

ROZDZIAŁ  I

GENEZA KONFLIKTU POD BOROWEM                                             s. 7

1.1         Działalność NSZ do roku 1943                                                 s. 7

1.2         Gwardia Ludowa do sierpnia 1943 roku                                s. 15

1.3         Sytuacja społeczno-polityczna powiatu          s. 23

1.4         Stosunek podziemia niepodległościowego do podziemia

                  komunistycznego                                                         s. 24

1.5         Prawne aspekty działalności oddziałów komunistycznych  s. 34

1.6            Relacje podziemia komunistycznego z ZSRR oraz z podziemiem

Niepodległościowym                                                    s. 36

1.7         Geneza oddziału NSZ ,,Zęba''                      s. 41

1.8         Geneza oddziału GL im. Jana Kilińskiego                   s. 43
 
 

ROZDZIAŁ  II

REKONSTRUKCJA PRZEBIEGU WYDARZEŃ

2.1             Motywy wymarszu GL- owców w lasy borowskie                   s. 53

2.2         Komunistyczna wersja wydarzeń pod Borowem                      s. 55

2.3         Wersja NSZ- owska wypadków pod Borowem                      s. 65

2.4     W jaki sposób zabito GL- owców                                             s. 75

2.5         Legalność postępowania ,,Zęba''                                          s. 78

2.6         Rejestr rozstrzelanych GL- owców                                             s. 81

2.7     Udział AK- owców w ,,mordzie borowskim''                s. 87
 
 

ROZDZIAŁ  III

PROPAGANDOWE PRZEDSTAWIENIE WYDARZEŃ BOROWSKICH

3.1         ,,Mord pod Borowem'' w komunistycznej publicystyce

                  okupacyjnej                                                                  s. 89

3.2        Wydarzenia pod Borowem w publicystyce konspiracyjnej NSZ  s. 99

3.3        ,,Mord borowski'' w historiografii polskiej po 1945r.    s. 102

3.4        Sprawa borowska w historiografii emigracyjnej        s. 110

3.5        Sprawa borowska w historiografii polskiej po 1989r.   s. 112

3.6        Proces pokazowy ,,morderców spod Borowa''            s. 117
 
 

ZAKOŃCZENIE                                                                             s. 120

BIBLIOGRAFIA                                                                            s. 124

WYKAZ SKRÓTÓW                                                                           s. 128

SPIS ANEKSÓW

ANEKSY                                                                                          s. I - XLVI
  powrót do:    str.gł.   |  spisu treści    | do góry