Podziemne Wydawnictwo ,,Kwadrat" - ,,Solidarność" Toruń 

Wysłano: 16 marca 2006 22:53

            Nazywam się Tomasz Olko. Mieszkam w Siedlcach. Jestem  prezesem Zarządu Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego. Jednym z podstawowych celów naszej Fundacji jest działanie na rzecz upamiętniania idei i dokonań „Solidarności” z lat 1980 -1989. W 2005 roku wydaliśmy książkę  pt. „Dlaczego to wyszło nam inaczej czyli Polska i Solidarność widziana po latachKsiążka ta jest próbą odpowiedzi co się stało z tamtą „S” i jak ona wygląda w dzisiejszej polskiej rzeczywistości. Mamy jeszcze trochę jej egzemplarzy i w związku z tym mam pytanie czy możecie nam pomóc w jej rozprowadzeniu. Trochę informacji na temat książki poniżej i w załącznikach

 Tytułem wstępu – czyli jak do tego doszło?

 Pomysłodawcą wydania takiej książki był mój przyjaciel śp. Tadeusz Kłopotowski, człowiek zasłużony dla „Solidarności”, z którym związałem się w czasie działalności konspiracyjnej i z którym wydawaliśmy podziemną  „Gazetę Podlaską”. Z jego też inicjatywy z grupą przyjaciół postanowiliśmy w 2002 roku założyć Fundację Gazety Podlaskiej. Przyjęliśmy, że najważniejszym celem statutowym naszej fundacji będzie prowadzenie działań na rzecz upamiętnienia idei i dokonań „Solidarności” w latach 1980-1989 i wartości,  jakie ona wniosła w przekształcenie Polski w państwo wolne i demokratyczne. Dla zobrazowania zmian i stanu ducha działaczy „Solidarności” postanowiliśmy wydać książkę pod roboczym tytułem, „Dlaczego, to wyszło nam inaczej–, czyli Polska i „Solidarność” widziana po latach ”.  

okładka

Ponieważ nikt jeszcze nie dokonał oceny osiągnięć i wpływu „Solidarności” na zmiany zwróciliśmy się z apelem do członków, sympatyków, działaczy „Solidarności” o opinie na ten temat. Utworzyłem bazę danych  ludzi związanych z Solidarnością i opozycją antykomunistyczną lat osiemdziesiątych. Dzięki życzliwości wielu osób i instytucji udało  mi się zgromadzić około 400 adresów ludzi, którzy tworzyli i działali w niej w latach 1980-1989. Dużej pomocy udzielił mi  Janek Strękowski ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, któremu w tym miejscu  serdecznie dziękuję. Siedlecki Oddział NSZZ” Solidarność” Regionu  Mazowsze i jego Przewodniczący  Sylwester Czyżyk  udostępnił lokal i udzielił wsparcia w pracach nad wydaniem książki. Wysłałem około tysiąca listów i  emalii  do potencjalnych autorów z prośbą nadsyłanie wypowiedzi. W apelu podawałem cel i argumenty, dlaczego właśnie Fundacja Gazety Podlaskiej  chce wydać taką publikację. Przeprowadziłem kilkaset rozmów z ludźmi, którzy mogliby udzielić odpowiedzi na ten apel. Wykorzystywałem do tego celu znajomości zawiązane w czasie moich działań w podziemnej „Solidarności”.

Apel fundacji o nadsyłanie wypowiedzi spotkał się z różnym przyjęciem, chociaż generalnie  rzecz biorąc był przyjmowany ze zrozumieniem. Od marca 2002 roku na adres fundacji zaczęły napływać pierwsze wypowiedzi. Niektórzy obiecywali, że napiszą, ale do dzisiaj nie napisali. Inni przepraszali, że chętnie napisaliby, ale brak czasu  nie pozwala im  zająć się poważnie tym tematem. Jeszcze inni zbyli apel milczeniem. Inni potwierdzili swój udział w tej inicjatywie i zamilkli.  Dlaczego milczą? - nie umiem odpowiedzieć. W tej grupie milczących są prominentni działacze obecnej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, posłowie i senatorowie, którym dzięki „Solidarności” udało się wejść do Sejmu i Senatu w pierwszych częściowo demokratycznych wyborach. Nie będę wymieniał ich nazwisk - być może uważają, że nic już „Solidarności” nie zawdzięczają?

Wszystkie teksty zamieszczone w tej książce  nie były w żaden sposób cenzurowane ani skracane. Tworzą one przegląd politycznych i ideowych postaw autorów i przez to wydają się być autentyczne i wiarygodne. Pokazują, moim zdaniem, gdzie doszła Polska po zmianach z roku 1989 i dlaczego wyszła nam ta Polska inaczej niż marzyliśmy w latach 1980– 1989. Długi czas zbierania materiałów od marca 2002 do marca 2005 ma w pewien sposób wartość historyczną.

Ja i moi przyjaciele z Fundacji Gazety Podlaskiej mamy nadzieję, że ta książka otworzy szeroką dyskusję  a nadsyłane nadal materiały pozwolą wydać następny tom.

Wszystkim autorom wypowiedzi dziękujemy. Tych, do których nie udało nam się trafić prosimy o kontakt i nadsyłanie wypowiedzi. Czekamy.

Wydanie tej książki niech będzie hołdem dla zmarłego w 2004 r Profesora Tadeusza Kłopotowskiego, którego imię przyjęła nasza fundacja.

Dzięki pomocy wielu ludzi książka ta ukazuje się w roku 25-lecia powstania „Solidarności” i niech będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji nad ciągle aktualnym pytaniem, „dlaczego to wyszło nam inaczej?”. Mając nadzieję, że więcej osób zechce zabrać głos na temat zawarty w jej tytule.

Wydana staraniem Fundacji Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego z Siedlec pod redakcją Tomasza Olko książka „Dlaczego wyszło to nam inaczej, – czyli Polska i Solidarność widziana po latach” zawiera wypowiedzi siedemdziesięciu pięciu członków, sympatyków i  działaczy  „Solidarności”.  

Autor książki wysłał ponad czterysta próśb o wypowiedzi do ludzi kojarzonych z Solidarnością myśląc, że mimo dzisiejszych różnic politycznych zechcą się oni odnieść do „czasu nadziei”, „czasu stanu wojennego” i „do czasu obecnego”.  

okładka - tył

Odpowiedzieli niektórzy wielcy przywódcy „Solidarności” tacy jak Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Maciej Jankowski, Henryk Wujec, Zbigniew Janas, Jan Rulewski, Jerzy Kropiwnicki, Wiktor Kulerski, Stefan Niesiołowski, Mirosław Odorowski, Zbigniew Romaszewski czy Alojzy Szablewski.  

Odpowiedzieli premierzy rządów solidarnościowych: Jerzy Buzek i Jan Krzysztof Bielecki.  

Odpowiedzieli także pisarze i dziennikarze jak np. Jacek Bocheński, Maciej Iłowiecki, Stefan Bratkowski, Jerzy Kłosiński czy też Adam Szostkiewicz.  

Odpowiedzieli księża mocno związani z „Solidarnością” tacy jak ks. Stanisław Małkowski z Warszawy ks. Stanisław Sikorski z Radomia i ks. Józef Miszczuk z Siedlec, ale w głównej mierze na apel o udzielanie wypowiedzi do książki odpowiedzieli szarzy członkowie tej pierwszej „Solidarności” z lat 1980-1989 ,drukarze, redaktorzy, wydawcy i kolporterzy z podziemnych struktur.  

Dostajemy do rąk autentyczny przekrój postaw i opcji politycznych ludzi, dla których rocznica dwudziestopięciolecia powstania „Solidarności” coś znaczy.

Nie oznacza to, że wszyscy są obecnie zadowoleni. Przeważa gorycz i odrzucenie. W jednym tomie znajdujemy wypowiedź byłego prezydenta i  bezrobotnego obecnie działacza z roku !980. Dziwne i trochę bolące dla autora jest to, że brak w tej książce wypowiedzi obecnych, prominentnych działaczy NSZZ „Solidarność”. Nie mieli czasu napisać? Odcięli się od korzeni? Zajęci organizacją hucznych obchodów sierpnia zapadli się w głębokich fotelach? Już świętują? A może ludzie i „Solidarność” z tamtych lat mało już ich obchodzą? Może są dla nich tylko zbędnym balastem i wyrzutem sumienia? Po tym tomie aż się prosi o wydanie następnego tomu wspomnień o „Solidarności” w zestawieniu z dniem dzisiejszym. 

Gratuluję Fundacji Gazety Podlaskiej pomysłu na książkę i cierpliwości w zbieraniu materiałów do niej. Znajduję w niej kilka błędów, ale myślę, że ani autorzy wypowiedzi ani czytelnicy nie poczują się nimi dotknięci. Profesor Paweł Śpiewak napisał takie zdanie: autorzy zamieszczonych tu wypowiedzi bronią zasad pierwszych w sposób zdecydowany i mają racje…”.

                              Wiem, że mają rację.

Więcej informacji na temat książki można zasięgnąć wysyłając e. list pod adresy:

fundacja.gp@wp.pl  lub  siedlczanin@wp.pl   bądź dzwoniąc pod nr telefonu 500-042-166 

Pozdrawiam serdecznie

Tomasz Olko

 

str. gł. english
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki
bibuła kwadratu
kartki S
działacze kultury
foto
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania w internecie (tylko tu !)

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

Radosław Sojak, Andrzej Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S'

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
-
 mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
-  dot. Andrzeja Murawskiego
- dot. Kazimierza Kozaka
-
pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
dot. Artura Wiśniewskiego
- walka z krzyżami w szkołach
- dot. aresztu Tymcz. Prezydium ZR (1982 r.)
dot. Toralu (1983 r.)

Solidarność z Ukrainą

nowe dodatki i zmiany 

konsul chiński ucieka
spotkania kumbatantów : 2002 , 2003 , 2004 , 2005 
Twardziel
- 50 lat minęło
- Pierwszy wyrok dla SB-mana
lista Wildsteina , IPN: konfident, ubek,  poszkodowany w jednym worku
Uwaga! dla konfidentów SB
TW ,,Andrzej"
Dlaczego to wyszło nam inaczej
Złota Kareta dla W. Polaka
Łamanie prawa wyborczego przez urzędników
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach
forum księga gościWpisz się do księgi gości 

 

Armia Krajowa od 2006.3.19.

Czytaj księgę gości

pobrane z  FreeFind  

znajdź :  w tej witrynie w internecie