Podziemne Wydawnictwo ,,Kwadrat" - ,,Solidarność" Toruń
Serwis Internetowy Solidarności 
 
  Toruń  dn. 30.11.2006

   Zaproszenie

 

W imieniu Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 maja 1982 r. w Toruniu w 25 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego zapraszamy w dniu 12 grudnia 2006 r. ( wtorek ) o godzinie 18.00 do udziału w Mszy św. w intencji osób represjonowanych w stanie wojennym.

Msza św. odprawiona zostanie w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Podgórnej. Celebrował będzie ks. Prałat Stanisław Kardasz.

Po mszy przemarsz ulicami Torunia ze zniczami i pochodniami na Rynek Staromiejski gdzie złożone będą kwiaty pod tablicą upamiętniającą brutalnie spacyfikowane przez władze stanu wojennego demonstracje mieszkańców Torunia w dniach 1 i 3 maja 1982 r w obronie demokracji i wolności .

 

Zapraszamy także na następujące imprezy związane z rocznicą stanu wojennego:

 

Promocja książki Wojciecha Polaka pt. „Stan wojenny – pierwsze dni”

7 grudnia (czwartek ) godzina 17.00, Instytut Historii i Archiwistyki, Pl. Teatralny 2 sala 308

 

Sesja naukowa pt. Stan wojenny w Polsce – fakty, hipotezy, interpretacje

13–14 grudnia  ( środa, czwartek ), sala konferencyjna przy Hotelu Uniwersyteckim UMK,

ul. Szosa Chełmińska 83e ( obok Gimnazjum Akademickiego )

organizator – Instytut Politologii UMK

otwarcie konferencji 13 grudnia godzina 9.30

 

 Zarząd Komitetu:   Jerzy Janczarski, Władysław Krypel, Antoni Mężydło, Wojciech Polak, Stanisław Śmigiel, Jan Wyrowiński


Instytut Politologii UMK i Społeczny Komitet Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. w Toruniu zapraszają na promocję książki prof. Wojciecha Polaka pt. „Stan wojenny – pierwsze dni”.


     Wprowadzenie stanu wojennego w nocy 12/13 grudnia 1981 r. było jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. W tym momencie została przekreślona nadzieja szerokich warstw społeczeństwa na reformę systemu, który był obcy ideologicznie, niewydolny gospodarczo, odrzucający dużą część historycznej i kulturowej tradycji Polaków. Celem książki „Stan wojenny – pierwsze dni” jest ukazanie atmosfery społecznej i politycznej towarzyszącej wypadkom z grudnia 1981 r., szczegółowe omówienie przygotowań do tego swoistego zamachu stanu i przeanalizowanie przebiegu zdarzeń podczas owej feralnej nocy 12/13 grudnia 1981 r i w następnych dniach. Opisano w niej także przebieg akcji protestacyjnych w Polsce i początek tworzenia się struktur solidarnościowej konspiracji oraz represje, którym podlegali działacze „Solidarności”. Osobny fragment poświęcono analizie prawnych aspektów wprowadzenia stanu wojennego i problemowi stosunku Kościoła katolickiego do opisywanych wydarzeń. Chociaż książka opisuje wypadki w skali całego kraju, jednak sporo przytaczanych przykładów pochodzi z Torunia i innych miast naszego regionu.

str. gł. english
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki
bibuła kwadratu
kartki S
działacze kultury
foto
- Telewizja ,,Solidarność'' 1985 r.
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół.książki)
Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

Radosław Sojak, Andrzej Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S'

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
-  dot. Andrzeja Murawskiego
- dot. Kazimierza Kozaka
-
pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
dot. Artura Wiśniewskiego
- walka z krzyżami w szkołach
dot. Tymczas. Prezydium ZR (1982 r.)
-  dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)

nowe dodatki i zmiany 

konsul chiński ucieka

Solidarność z Ukrainą

spotkania kumbatantów : 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 
Twardziel
- 50 lat minęło
- Pierwszy wyrok dla SB-mana
lista Wildsteina , IPN: konfident, ubek,  poszkodowany w jednym worku
Uwaga! dla konfidentów SB
TW ,,Andrzej"
Dlaczego to wyszło nam inaczej

 Stan Wojenny - Pierwsze godziny wspomnienie

Łamanie prawa wyborczego przez urzędników
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach
forum księga gościWpisz się do księgi gości 

Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję naukową pt.

Stan wojenny w Polsce. Fakty - hipotezy - interpretacje.

                          13 – 14 grudnia 2006 r.

 Sala Konferencyjna przy Hotelu Uniwersyteckim UMK (obok Gimnazjum Akademickiego), Szosa Chełmińska 83A

          Środa – 13 XII 2006 r.

Początek obrad o godzinie 9.30

Otwarcie sesji  - dr hab. Roman Bäcker, prof. UMK,  dyrektor Instytutu Politologii   UMK

Zagajenie -  dr hab. Wojciech Polak, prof. UMK

Referaty:

10.00-10.20. Dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. AP, NSZZ „Solidarność” w okresie bezpośrednio poprzedzającym stan wojenny.

10.20-11.00. Dr Leszek Pawlikowicz, Militarne aspekty „kryzysu polskiego” 1980-81.

11.00-11.20. Dr hab. Wojciech Polak, prof. UMK, Związek Sowiecki jako inspirator wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

11.20-11.40. Dr hab. Roman Bäcker, prof. UMK, Stan wojenny jako specyficzny przypadek niesuwerenności PRL.

11.40-12.00 Mgr Ewa Zając – Goleń, Rola Służby Bezpieczeństwa w kształtowaniu mitu „mniejszego zła”.

12.00-12.20 Przerwa na kawę

12.20-12.40. Mgr Piotr Chrzczonowicz, Prawo karne w okresie stanu wojennego.

12.40-13.00. Mgr Magdalena Nowak - Paralusz, Kobiety „Solidarności” w czasie stanu wojennego.

13.00-13.20. Dr Barbara Rogowska, Symboliczne formy oporu i walki w okresie stanu wojennego w Polsce.

13.20-13.40. Mgr Robert Dziemba, Duchowieństwo polskie wobec stanu wojennego.

13.40-14.00. Ks. dr Józef Dębiński, Kościół katolicki w okresie stanu wojennego na przykładzie diecezji włocławskiej.

Dyskusja

godz. 15.00 – 1630 – przerwa obiadowa

Początek obrad sesji popołudniowej o godzinie 16.30

Referaty:

16.30-16.50. Mgr Jarosław Wojtas, Stan wojenny we Włocławku.

16.50-17.10. Dr Mirosław Golon, Wprowadzenie stanu wojennego w wybranych ośrodkach miejskich województwa  toruńskiego.

17.10-17.30. Sławomir Klonowski, Stan wojenny w Wałczu.

17.30-17.50. Dr Witold Gieszczyński, Represje stanu wojennego wobec olsztyńskiego środowiska akademickiego.

17.50-18.10. Przerwa na kawę

18.10-18.30. Dr Arkadiusz Czwołek, Mniejszość białoruska w Polsce wobec stanu wojennego.

18.30-18.50. Dr Agnieszka Lipska - Sondecka, mgr Adam Frydrysiak, Ośrodki internowania w województwie koszalińskim w latach 1981-1982.

18.50-19.10. Mgr Sylwia Galij – Skarbińska, Życie codzienne internowanych w Strzebielinku w świetle dziennika Jacka Stankiewicza.

19.10-19.30. Mgr Rafał Jaśko, Rola Wojewódzkiego Komitetu Obrony w zarządzaniu województwem toruńskim w okresie stanu wojennego.

Dyskusja

Bankiet – godzina 2030.                                    

  Czwartek – 1 XII 2006 r.

Początek obrad o godzinie 900

Referaty:

9.00 – 9.20 Dr Tomasz Chinciński, Stan wojenny w Bydgoszczy.

9.20-9.40. Ks. mgr Jarosław Wąsowicz SDB, Sprawa działaczki podziemia gdańskiego Anny Stawickiej w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa.

9.40-10.00. Mgr Jadwiga Kotulska, Cel i strategia działania Polskiego Porozumienia Niepodległościowego 1976-1981 i losy działaczy PPN w okresie stanu wojennego.

10.00-10.20. Mgr Małgorzata Wnorowska, Wizerunek Wojciecha Jaruzelskiego na łamach „The New York Times” w okresie stanu wojennego w Polsce.

10.20-10.40- Przerwa na kawę

10.40-11.00. Dr hab. M. Jeziński, Metafory w języku przemówień politycznych Wojciecha Jaruzelskiego.

11.00-11.20. Mgr Wojciech Peszyński, Stan wojenny w myśli politycznej przedstawicieli lewego skrzydła Solidarności.

11.20-11.40. Dr Józef Brynkus, Stan wojenny w polskiej edukacji historycznej przed i po 1989 r.

11.40-12.00. Mgr Anna Janiak, Stan wojenny w ocenie środowiska Radia Maryja.

12.00-12.20. Dr hab. Jarosław Macała, Pierwsza „Solidarność" oraz stan wojenny w koncepcji IV RP.

Dyskusja

13.00-14.30 Przerwa na obiad

14.30-14.50. Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski, dr Jan. R. Sielezin, Stan wojenny na Dolnym Śląsku (1981 – 1983).

14.50-15.10. Dr hab. Krzysztof Brzechczyn, Stan wojenny w syntezach najnowszej historii Polski.

15.10-15.30. Marcin Friedrich, Działania władz wobec dziennikarzy bydgoskich w pierwszych dniach stanu wojennego.

15.30-15.50. Mgr Aleksandra Seklecka, Rola propagandy w okresie stanu wojennego.

15.50-16.10. Mgr Przemysław Ruchlewski, Propaganda stanu wojennego w świetle gazet toruńskich.

Dyskusja

Kierownik konferencji:  dr hab. Wojciech Polak, prof. UMK

sekretarze: dr Arkadiusz Czwołek    mgr Michał Białkowski

tel.: (056) 611 21 54

Czytaj księgę gości

pobrane z  FreeFind  

znajdź :  w tej witrynie w internecie  

 

wyłącz/włącz tło muzyczne; turn off/on music (Reżimowe tango) wykonanie: Bez Lidera (jeśli nie widzisz przycisków -> pobierz programik tzw. plugin )