Podziemne Wydawnictwo ,,Kwadrat" - Toruń
Serwis Internetowy Solidarności 

powrót do str. gł.     

Słownik biograficzny „Opozycja demokratyczna w Regionie Toruńskim w latach 1976-1989"

 

 

 Szanowni Państwo

 Z inicjatywy Stowarzyszenia „Solidarni – Toruń Pamięta” powstał projekt wydania słownika biograficznego opozycji toruńskiej z lat 1976 - 1990. Publikacja ta będzie miała charakter naukowy, w jej przygotowaniu uczestniczyć będą pracownicy i studenci Instytutu Politologii UMK. Redaktorem koordynującym prace jest prof. UMK Wojciech Polak.

      Słownik będzie wydawany w tzw. systemie holenderskim, jest przewidziane opublikowanie kilku tomów, z biogramami ułożonymi w systemie alfabetycznym od „A” do „Z” w każdym tomie.  Konieczna jest, rzecz jasna, daleko posunięta współpraca osób, których osiągnięcia będą omawiane w słowniku. Z tego powodu przesyłamy Państwu ankietę dotyczącą informacji biograficznych oraz faktów dotyczących działalności opozycyjnej. Prosimy o jej staranne wypełnienie i odesłanie na adres Biura Poselskiego Posła Antoniego Mężydły (ul. Piekary 35/39,  87-100 Toruń) w terminie do 30 IX 2007 r. Nadmieniamy, że w I tomie słownika znajdą się wyłącznie biogramy osób, które wypełnią i odeślą poniższą ankietę.

                                      Zarząd Stowarzyszenia „Solidarni – Toruń Pamięta”.

Ankieta

 Prosimy o udzielanie informacji dotyczących poniższych punktów, na osobnych kartkach papieru.

 1. Imię, nazwisko, (ew. nazwisko panieńskie), data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obecny adres, telefony, adres elektroniczny.

 

2. Biografia – środowisko rodzinne, kolejne etapy wykształcenia, miejsca pracy zawodowej, miejsca zamieszkania, działalność społeczna, przynależność do organizacji, partii, stowarzyszeń, hobby, zainteresowania itp.

 

3. Opis działalności opozycyjnej. Apelujemy o podawanie jak największej ilości faktów i nazwisk osób współpracujących (wraz z ew. obecnymi telefonami i adresami tych osób). Prosimy o uwzględnianie nie tylko ew. działalności w opozycji demokratycznej lat siedemdziesiątych, „Solidarności” (legalnej i podziemnej), NZS i innych ugrupowaniach niezależnych z lat osiemdziesiątych, ale także w strukturach związanych z Kościołem katolickim (np. duszpasterstwa, Kluby Inteligencji Katolickiej) i Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim oraz z niezależnym ruchem artystycznym, twórczym, dziennikarskim.

 

4. Materiały, publikowane i archiwalne, dotyczące działalności opozycyjnej. W przypadku materiałów drukowanych należy podać możliwie najdokładniejszy  opis pozwalający odnaleźć publikację. W odniesieniu do artykułów zamieszczonych w czasopismach należy podać tytuł, imię nazwisko autora artykułu, tytuł czasopisma, numer i datę wydania, numery stron. W przypadku książki: imię i nazwisko autora, tytuł książki, nazwę wydawnictwa, miejsce i datę wydania, numery stron. Jeśli chodzi o materiały archiwalne należy podać nazwę archiwum i sygnaturę jednostki archiwalnej. Będziemy wdzięczni za dołączenie kserokopii materiałów drukowanych i archiwalnych (np. z Instytutu Pamięci Narodowej). Prosimy też o informację na temat ew. posiadanych własnych materiałów rękopiśmiennych, zapisków, notatek, egzemplarzy gazetek i ulotek oraz także o ew. dołączenie ich kserokopii. Wdzięczni będziemy także za informacje o posiadanych fotografiach i za przekazanie ich skanów na płycie CD (z opisem poszczególnych fotografii). Prosimy także o dołączenie do ankiety własnej fotografii, najlepiej z tamtych czasów (może być skan na płycie CD).

 

5. Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia za działalność  w opozycji.

 

6. Współpracownicy z czasów działalności opozycyjnej, którzy powinni znaleźć się w słowniku – krótki opis ich działalności.

 

   Serdecznie dziękujemy za udzielenie informacji, równocześnie deklarujemy, że zostaną one wykorzystane tylko do celów naukowych.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Solidarni – Toruń Pamięta”.

 Ankietę tę można także wysłać na adres elektroniczny Wojtka Polaka wp@his.uni.torun.pl

 

str. gł. english Solidarity in Toruń '81-'89
 Polish tv pirate
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki

bibuła kwadratu

kartki S
działacze kultury

foto

Radio i Tv Solidarność Toruń
- 4. audycja Radia S + fałszywka
1983 r.
- Radio Solidarność Toruń na fonii TvP
1984 r.

Telewizja ,,Solidarność'' 1985 r.
Buck Bloombecker Polska Tv piracka
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół książki)
- Rozmowa z W. Polakiem 
- Złota Kareta dla W. Polaka

SOR Hydra - rozpracowanie podziemia ,S'

Podziemniaki - piosenki: Na wzwodzie

Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

Radosław Sojak, Andrzej Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

- Krystyna Kuta

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S' , 25 lat stanu wojennego

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
- dot. Andrzeja Murawskiego (1982 r.)
- dot. Kazimierza Kozaka (1986 r.)
- pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
(1981 r.)
dot. Artura Wiśniewskiego
(1986 r.)
- walka z krzyżami w szkołach (1984 r.)
dot. Tymczas. Prezydium ZR (1982 r.)
-  dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)
-  dot. S. Kamińskiego (1984) r.
dot. Andrzeja Zielińskiego ((1984 r.)
-
dot. Zbigniewa Smykowskiego
(1981r.)
- list gończy za SB-manami

słownik biograficzny opozycji toruńskiej 1976-90

nowe dodatki i zmiany

konsul chiński ucieka

twarze toruńskiej bezpieki

Solidarność z Ukrainą

spotkania kumbatantów : 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006  , 2007  
Twardziel
- 50 lat minęło
- Pierwszy wyrok dla SB-mana
lista Wildsteina , IPN: konfident, ubek,  poszkodowany w jednym worku
Uwaga! dla konfidentów SB
TW ,,Andrzej"
Dlaczego to wyszło nam inaczej

 Stan Wojenny - Pierwsze godziny wspomnienie

Łamanie prawa wyborczego przez urzędników
teczka B. Andruchowicza
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Toruń
- wolność słowa w Trybunale Konstytucyjnym
Stowarzyszenie Wolnego Słowa W-wa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach
forum księga gościWpisz się do księgi gości 

 

 
 

Czytaj księgę gości

pobrane z  FreeFind  

znajdź :  w tej witrynie w internecie  

powrót do str. gł.  do góry