Podziemne Wydawnictwo ,,Kwadrat" - ,,Solidarność" Toruń 

Kasjerka

11 marca 2008 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu miał rozpocząć się proces za znęcanie się nad Anną Zygnerską d. Stawińską .

Oskarżeni  SBmani: Zbigniew P. (po raz kolejny), Grzegorz K. (znów), Henryk S. i Krzysztof G.

ława oskarżonych

Henryk S. chce oskarżyć prokuratora IPN za zbytnią dociekliwość.

Jeden z adwokatów wniósł o przełożenie sprawy, bo dowiedział się o terminie w przeddzień.

10 kwietnia Prokurator: oskarżeni od 13 do 15 stycznia 1982  r. znęcając się psychicznie i fizycznie kilkanaście godzin bez jedzenia, doprowadzili do załamania psychicznego. Grozili internowaniem i więzieniem, jeśli się nie przyzna i nie wyda kolegów. Krzysztof G. podał nieprawdę w protokole przesłuchania i w efekcie nie zwolnił jej z bezprawnego aresztu.
Adwokatka próbowała utajnić (zwłaszcza dla dziennikarzy) posiedzenie, bo Henryk S. jest ,,nauczycielem historii w szkole i wykładowcą uniwersyteckim na politologii [na Stosunkach międzynarodowych UMK - red.], więc wieści z sali dyskredytowałyby go w oczach uczniów i studentów'', ale sąd się nie zgodził. Wtedy adwokatka poinformowała sąd, że zamierza mnie i Leszka Zaleskiego powołać na świadków, bo rzekomo posiadamy obszerne wiadomości na temat tej sprawy. My oświadczyliśmy, że nie wiemy nic, ale salę musieliśmy opuścić. W ten sposób  nie mogę relacjonować procesu.  

18 maja świadek Anna Zygnerska przysłała usprawiedliwienie nieobecności .
Na początku maja br. Henryk S. został oskarżony po raz drugi w sprawie - dot. Kazimierza Kozłowskiego  
, Uwaga! dla konfidentów SB. Więcej o Henryku S. na wystawie IPN -> http://www.esnips.com/web/twarze-torunskiej-SB/  i w forum.

3 lipca Sąd zawiesił postępowanie, gdyż sąd w Krakowie wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem czy ustawa o IPN jest zgodna z Konstytucją w kwestii nie przedawniania zbrodni komunistycznych.

 


Z maszynopisu książki Wojciecha Polaka CZAS LUDZI NIEPOKORNYCH:

... Zdemolowana siedziba Zarządu Regionu stała pusta aż do wtorku – 15 XII 1981 r. wieczorem. W poniedziałek rano przyszli do niej etatowi pracownicy Zarządu: Jan Rzepiński (internowano go dopiero 29 XII 1981 r.), Ewa Łozińska –Małkiewicz (także internowana – 28 XII 1981 r.), Anna Thiem, Jan Stromidło, Krzysztof Żabiński, Anna Stawińska, Marian Wojtczak (internowany 29 XII 1981 r.), Ryszard Szczepankiewicz, Piotr Hryniewicz. Przez cały dzień zabezpieczali oni ważniejsze papiery, niektóre palili w piecach. Wynieśli też całą bibliotekę wydawnictw niezależnych Zarządu Regionu. Prace kontynuowali we wtorek, po czym wydelegowane zostały trzy osoby: Ryszard Szczepankiewicz, Jan Rzepiński i Ewa Łozińska-Małkiewicz, które udały się do Urzędu Wojewódzkiego, aby przekazać budynek pełnomocnikowi ds. związków zawodowych  Władysławowi Skierskiemu. W urzędzie po ich przybyciu powstała niemała panika, w końcu wyznaczona została grupa urzędniczek w celu dokonania inwentaryzacji mienia  w budynku Zarządu Regionu. Przez długie godziny chodziły one wraz z pracownikami zarządu i spisywały to co ocalało. Ktoś jednak zauważył, że w budynku palą się światła i chodzą po nim ludzie. O godzinie 1730 pod siedzibę Zarządu Regionu podjechało dziesięć nysek i jedna ciężarówka z funkcjonariuszami ZOMO i milicji. Było ich zapewne ponad 200. Wtargnęli brutalnie do budynku, nie dając nikomu nic wytłumaczyć, nawet przestraszonym urzędniczkom z Urzędu Wojewódzkiego. Najpierw dokonali kolejnych zniszczeń (jeżeli jeszcze było co niszczyć). Później  całe mienie „Solidarności” zaczęli wynosić i ładować bezładnie do ciężarówki. Pracowników Zarządu Regionu traktowali bardzo brutalnie. O godzinie 2000 wszyscy odjechali, tak że wejściowe drzwi budynku zamknęli i zaplombowali Piotr Hryniewicz i Jan Rzepiński.[403]

    W czasie owych „prac zabezpieczających” w siedzibie Zarządu Regionu trójka pracowników i działaczy „Solidarności” –  Józef Bartłomiej Karabin (pracownik zakładów Graficznych w Toruniu), Anna Stawińska (kasjerka Zarządu Regionu) i Anna Thiem (referentka w Zarządzie Regionu toruńskiej „Solidarności”) zajęła się sprawą związkowych pieniędzy. Zabezpieczyli oni w siedzibie Zarządu Regionu kasetkę z gotówką i rozdzielili ją w formie zapomóg pomiędzy pracowników Związku (pomagał im w tym także Adam Kłobukowski). Wypłacając zapomogi pobierali oni pokwitowania, które później znaleziono podczas rewizji. Anna Thiem wystawiła także legitymacje związkowe dla kilku pracowników  Związku, posługując się zabranymi z siedziby zarządu blankietami. Na legitymacjach wypisała datę: 14 XII 1981 r. Przyzwyczajenie do legalnych form działalności okazało się więc  tym wypadku zgubne. Józefa Bartłomieja Karabina aresztowano 10 I 1982 r. a  Annę Stawińską 13 I 1982 r. Annę Thiem najpierw internowano (28 XII 1981 r.) a następnie aresztowano (29 I 1982 r.). Oskarżycielem był (podobnie jak w większości spraw politycznych w tym czasie) prokurator Antoni Białowicz. Na szczęście Sąd Wojewódzki „oddoraźnił sprawę” i 18 II 1982 r. wydał wyrok skazujący całą trójkę na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu i po 10 tys. zł grzywny. Składowi sędziowskiemu przewodniczył Bogdan Sudolski, pozostali sędziowie to: Jerzy Kaźmierczak i Wojciech Dąbkiewicz. [404]   Doskonałą mowę obrończą wygłosiła na rozprawie mecenas Ewa Zalewska. Po ogłoszeniu wyroku oskarżeni dostali biało – czerwone wiązanki kwiatów.[405] Prokurator Rejonowy w Toruniu Józef Lubomski złożył wniosek o rewizję do Sądu Najwyższego, ale nie został on uwzględniony.[406]

...

str. gł. english Solidarity in Toruń '81-'89
 Polish tv pirate
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki

bibuła kwadratu

kartki S
działacze kultury

foto
Zdjęcia Sierpnia'80 w Towimorze

Radio i Tv Solidarność Toruń
- 4. audycja Radia S + fałszywka
1983 r.
- Radio Solidarność Toruń na fonii TvP
1984 r.
- Stasi przeciw RTv Solidarność

Telewizja ,,Solidarność'' 19855 r.
- Buck Bloombecker Polska Tv piracka
- wnuczka o Hanaszu
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół książki)
- Rozmowa z W. Polakiem 
- Złota Kareta dla W. Polaka
- Śmiech na trudne czasy

SOR Hydra - rozpracowanie podziemia ,S'

Podziemniaki - piosenki: Na wzwodzie

Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

R. Sojak, A. Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

- Krystyna Kuta

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S' , 25 lat stanu wojennego

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
- dot. Andrzeja Murawskiego (1982 r.)
- dot. Kazimierza Kozaka (1986 r.)
-pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
(1981 r.)
-  dot. Artura Wiśniewskiego
(1986 r.)
- walka z krzyżami w szkołach (1984 r.)
-  dot. Tymczas. Prezydium ZR(1982 r.)
-  dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)
-  dot. S. Kamińskiego(1984) r.
-  dot. Andrzeja Zielińskiego((1984 r.)
-
dot. Zbigniewa Smykowskiego
(1981r.)
- ZOMO-wiec 1 maja 1982
- sfałszowana teczka o. Wołoszyna

- fałszywa teczka ks. Janusza

- Bezprawne internowanie
- dot. Andrzeja O.

- list gończy za SB-manami
-  dot. Anny Zygnerskiej
- dot. Kazimierza Kozłowskiego

- SB-man oskarża dziennikarza 
 
- inne procesy SB-manów

słownik biograficzny opozycji toruńskiej 1976-90

nowe dodatki i zmiany

konsul chiński ucieka

twarze toruńskiej bezpieki

Solidarność z Ukrainą

spotkania kumbatantów : 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006  , 2007   , 2008  
Twardziel
- 50 lat minęło
- Pierwszy wyrok dla SB-mana
lista Wildsteina , IPN: konfident, ubek,  poszkodowany w jednym worku
Uwaga! dla konfidentów SB
TW ,,Andrzej"
Dlaczego to wyszło nam inaczej

 Stan Wojenny - Pierwsze godziny wspomnienie

Łamanie prawa wyborczego przez urzędników
teczka B. Andruchowicza
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Toruń
- wolność słowa w Trybunale Konstytucyjnym
- Lekcje SWS Toruń
- Stowarzyszenie Wolnego Słowa W-wa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach
Marzec 1968 w Toruniu
ciekawe i zaprzyjaźnione witryny
podyskutuj na forum lub  księga gościWpisz się do księgi gości 

 

 
statystyka statystyka Armia Krajowa

pobrane z  FreeFind  

znajdź :  w tej witrynie w internecie  

do góry