Podziemne Wydawnictwo ,,Kwadrat" - Toruń
Serwis Internetowy Solidarności 
 

Porwania toruńskie 1984 r.


NOWOŚCI

 

DZIENNIK TORUŃSKI 6-8 GRUDNIA 1991 R. CENA 1200 ZŁ

Proces spec-grupy SB

WYROK


W czwartek, 5 grudnia przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu, po trwającym 33 dni procesie, zapadł wyrok w sprawie członków grupy operacyjno-śledczej dawnej Służby Bezpieczeństwa w Toruniu. Aktem oskarżenia prokuratura objęła sześciu byłych funkcjonariuszy, zarzucając im bezprawne uprowadzanie, znęcanie się, wywieranie presji psychicznej i fizycznej na działaczach podziemia politycznego w początkach 1984 roku.

 

Już kilka minut po godzinie dziewiątej szczelnie wypełniły się korytarze gmachu Sądu Wojewódzkiego. Szczególnie tłoczno było przed salą nr 204 na drugim piętrze, w której toczyła się rozprawa. Oprócz licznie przybyłych rodzin, a także wyjątkowo silnej obsady dziennikarskiej, większość na widowni stanowili byli esbecy. Nie dostrzegliśmy jednak nikogo z wyższych stopniem ani nikogo z dawanego kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Sporą część widowni zajmowali działacze opozycyjni, znajomi lub koledzy pokrzywdzonych.

Kilka minut po godzinie dziesiątej członkowie składu orzekającego zasiedli za stołem sędziowskim. Chwilę wcześniej miejsca na ławie oskarżonych, przy wyjątkowo licznej eskorcie policyjnej, zajęli oskarżeni. Przybyli tak, jak przez wszystkie poprzednie dni procesu, może poza oskarżonym Wiesławem Mirosem. który na ten dzień założył jasny garnitur i krawat. Natomiast Henryk Misz już od dłuższego czasu przebywał na sali rozpraw w przeciwsłonecznych okularach.

Gdy sędzia Lech Gutkowski rozpoczął odczytywanie wyroku, zapanowała martwa cisza. Nie było słychać żadnych reakcji, zadowolenia lub dezaprobaty, z powodu uznania winnymi i skazania przez sąd wszystkich oskarżonych.

Były porucznik SB. 37-letni Marek Kuczkowski, który do chwili aresztowania był prywatnym producentem pieczarek, został uznany winnym trzech zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów i skazany przez sąd na łączną karę pięciu lat pozbawienia wolności. Również na pięć lat został skazany 41-letni major Henryk Misz, były kierownik grupy operacyjno-śledczej, do chwili aresztowania pracownik spółki ..Maktronik".

Na karę czterech lat pozbawienia wolności zostali skazani: Bogdan Bogalecki, 36-letni kapitan SB, do chwili aresztowania pracownik spółki „Maktronik", 34-letni porucznik SB Zbigniew Makulski, który przed aresztowaniem prowadził sklep z zabawkami, a także 41-letni porucznik Wiesław Miros, aresztowany już jako rencista.

Roman Jarzyński, 34-letni porucznik dawnej SB, a do chwili aresztowania pozostający na zasiłku dla bezrobotnych, został skazany na karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Zbigniewa Makulskiego sąd uniewinnił od zarzutu o współudział w uprowadzeniu Piotra Hryniewicza, a Bogdana Bogaleckiego od zarzutu o współudział w uprowadzeniu Gerarda Zakrzewskiego, ponieważ nie znalazł wystarczających dowodów winy.

Jako karę dodatkową sąd orzekł zakaz zajmowania stanowisk publicznych -wobec Henryka Misza przez cztery lata, wobec Marka Kuczkowskiego przez pięć lat, a wobec pozostałych oskarżonych przez trzy lata.

Zasądził też solidarny zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego pokrzywdzonych Zofii i Antoniego Mężydłów, a także zwrot kosztów postępowania sądowego.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Hojło podkreśliła, że akt oskarżenia dotyczy zwykłych przestępstw kryminalnych i nie ma podłoża politycznego. Zaznaczyła także, że nie udało się prokuraturze ustalić winnych spośród członków ówczesnego kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ani też w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Sędzia Hojło dodała natomiast, że istnieją przesłanki przemawiające za możliwością oskarżenia Magdaleny K. - pracownicy spec-grupy SB - która brała udział w uprowadzeniu Zofii Jastrzębskiej.

W trakcie procesu ujawniono błędy i nieprawidłowości ze śledztwa, jakie w tej sprawie zostało wszczęte w 1984 roku. Zdaniem sądu wynikały one przede wszystkim z uprzywilejowanej roli Służby Bezpieczeństwa, jaką pełniła ona w tamtych czasach.

Przy omawianiu okoliczności porwań sędzia Anna Hojło wiele miejsca poświęciła zeznaniom kierowców, a szczególnie Czesława L., które wcześniej były podważane przez obronę. Sąd dał w pełni wiarę świadkom zeznającym na okoliczność uprowadzenia Antoniego i Zofii Mężydłów,  Gerarda  Zakrzewskiego i Piotra Hryniewicza.

 W przypadku pokrzywdzonego Piotra Hryniewicza sąd zdecydowanie wykluczył możliwość jego  współpracy z Markiem Kuczkowskim, a także wykluczył fakt, że był on rzeczywistym tajnym współpracownikiem SB. W tym momencie sędzia Anna Hojło skierowała cierpkie słowa pod adresem dziennikarzy, którzy opublikowali te fakty. Uznała, że tym samym dziennikarze skrzywdzili Piotra Hryniewicza. (podkr. red. witryny) Sędzia Hojło stwierdziła również, że Organizacja Anty-Solidarność w rzeczywistości nigdy nie istniała, zaś autorem ulotki znalezionej przez Antoniego Mężydłę był Marek Kuczkowski.

Omawiając kwalifikację prawną przyjętą przez sąd sędzia Anna Hojło wyjaśniła, że skład orzekający, w przeciwieństwie do prokurator Grażyny Roszkowskiej, dopatrzył się pewnych okoliczności łagodzących; oskarżeni działali wprawdzie poza prawem, okrutnie i typowo przestępczymi metodami, ale na wymiarze kary zaważyła ich wcześniejsza niekaralność, pozytywna opinia z miejsc pracy, sytuacja rodzinna oraz stan zdrowia i status materialny.

Wracając do wniosku oskarżycieli adwokat Ewy Zalewskiej, o zmianę kwalifikacji na uznanie oskarżonych winnymi zbrodni popełnionej z zamiarem ewentualnym (usiłowania zabójstwa) sędzia Anna Hojło wyjaśniła, sąd w działaniach przestępczej grupy nie dopatrzył się motywów, które wypełniałyby znamiona takiej kwalifikacji.

Na zakończenie przewodniczący składu orzekającego, sędzia Lech Gutowski, poinformował strony o możliwości wniesienia rewizji do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Wojewódzkiego  w Toruniu.

Ze względu na społeczne znaczenie sprawy sąd zezwolił na opublikowanie wizerunków i danych osobowych oskarżonych.

Wyrok nie jest prawomocny.

  LUCYNA BUDNIEWSKA
ZBIGNIEW JUCHNIEWICZ

 

6fot-1.jpg

Oskarżeni w chwili odczytywania wyroku


 

 Z książki Wojciecha Polaka CZAS LUDZI NIEPOKORNYCH:
 

,,W dniu 2 III 1984 r. został porwany działacz opozycji demokratycznej przed 1980 r. oraz „Solidarności” – Antoni Mężydło. Na ulicy Konfekcyjnej w Toruniu podjechała do niego owa żółto – pomarańczowa nyska z której wyskoczyło trzech esbeków. Wciągnęli oni Antoniego Mężydłę do samochodu. Sprawcami bezprawnego zatrzymania Antoniego Mężydły byli: Marek Kuczkowski, Zbigniew Makulski, Bogdan Bogalecki i Wiesław Miros. Kierowcą samochodu był Czesław L., na procesie sprawców porwania w 1991 r. jeden z głównych świadków oskarżenia. W trakcie jazdy Mężydle założono na głowę worek, a na ręce kajdanki. Zawieziono go do lasu, przykuto do drzewa, kazano mówić pacierz. Funkcjonariusze pytali się go o kontakty z Bogdanem Borusewiczem, miejsce wydawnictwa TISa i Kontry.''

Ulotka specjalnej grupie operacyjno-śledczej do zwalczania podziemia politycznego, która dokonała porwań toruńskich w 1984 :

 Motto:
I kłaniali się onemu smokowi,

Który dał moc bestyi, kłaniali się

Też bestyi, mówiąc: któż podobny

bestyi? Któż z nią walczyć może?

(Apokalipsa 13,4)

Komunikat nr 1
Ogłaszamy utworzenie Organizacji Anty – Solidarność. Nieudolna ekipa
Jaruzelskiego i zurzędniczała bezpieka nie potrafią zwalczyć raka toczącego
nasze społeczeństwo – konspiracji i mody na opozycję. Solidarność jest tym
rakiem. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie z Apokalipsy – z bestią będziemy
walczyć my.
Gra rozpoczęta. Będziemy uderzać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy
oczekiwani. Będziemy występować pod szyldem różnych instytucji, może i TKK
Solidarność. Strzeżcie się. Na razie daliśmy próbkę naszych możliwości.
4 III 1984 r.
Grupa Kierownicza OAS

Regionu Kujaw i Pomorza


Film Marii Dłużewskiej ,,Bestie'', o porwaniach toruńskich jest tu
http://www.esnips.com/web/bestie-OAS

str. gł. english Solidarity in Toruń '81-'89
 Polish tv pirate
Journeys to Survival
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki

bibuła kwadratu

kartki S
działacze kultury

foto 
Zdjęcia Sierpnia'80 w Towimorze

Radio i Tv Solidarność Toruń
- 4. audycja Radia S + fałszywka
1983 r.
- Radio Solidarność Toruń na fonii TvP
1984 r.
- SOR Nadajnik dokumenty SB o RTvS
Stasi przeciw RTv Solidarność

Telewizja ,,Solidarność'' 1985 r.
- Buck Bloombecker Polska Tv piracka
- wnuczka o Hanaszu
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół książki)
- Rozmowa z W. Polakiem 
- Złota Kareta dla W. Polaka
- Śmiech na trudne czasy

SOR Hydra - rozpracowanie przez SB podziemia ,S'

Podziemniaki - piosenki: Na wzwodzie

Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

R. Sojak, A. Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

- Krystyna Kuta

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S' , 25 lat stanu wojennego

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy:
- Porwania toruńskie (1984 r.)
- dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
- dot. Andrzeja Murawskiego (1982 r.)
- dot. Kazimierza Kozaka (1986 r.)
- pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
(1981 r.)
-
 dot. Artura Wiśniewskiego (1986 r.)
- walka z krzyżami w szkołach (1984 r.)
-  dot. Tymczas. Prezydium ZR (1982 r.)
- dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)
-  dot. Stefana Kamińskiego (1984) r.
- dot. Andrzeja Zielińskiego (1984 r.)
-   dot. Zbigniewa Smykowskiego (1981r.)
- ZOMO-wiec 1 maja 1982
- sfałszowana teczka o. Wołoszyna

-
fałszywa teczka ks. Janusza
- Bezprawne internowanie
- dot. Andrzeja O.
- list gończy za SB-manami

- dot. Anny Zygnerskiej
- dot. Kazimierza Kozłowskiego
- dot. R. Muellera i A. Madraka  

-
 SB-man oskarża dziennikarza 

- inne procesy SB-manów

nowe dodatki i zmiany

konsul chiński ucieka

twarze toruńskiej bezpieki

słownik biograficzny opozycji toruńskiej 1976-90

Solidarność z Ukrainą

spotkania kumbatantów : 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006  , 2007 , 2008  
Twardziel
- 50 lat minęło
- Pierwszy wyrok dla SB-mana
lista Wildsteina , IPN: konfident, ubek,  poszkodowany w jednym worku
Uwaga! dla konfidentów SB
TW ,,Andrzej"
Dlaczego to wyszło nam inaczej

 Stan Wojenny - Pierwsze godziny wspomnienie

Łamanie prawa wyborczego przez urzędników
teczka B. Andruchowicza
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Toruń
- wolność słowa w Trybunale Konstytucyjnym
- Lekcje SWS Toruń
Stowarzyszenie Wolnego Słowa W-wa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach
Marzec 1968 w Toruniu
ciekawe i zaprzyjaźnione witryny
podyskutuj na forum lub  księga gościWpisz się do księgi gości 

 

pobrane z  FreeFind  

znajdź :  w tej witrynie w internecie  

  stat4u do góry