powrót do str. gł. na dół

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
...


SPRAWOZDANIE

W dniach 4 - 14 czerwca 2003 w Warszawie a także w kilku innych miastach Polski obchodziliśmy "Dni Wolnego Słowa". Związane one były z dwoma wydarzeniami: wydaniem w nakładzie ok. 300 egzemplarzy w czerwcu 1977 roku pierwszego numeru kwartalnika literackiego "Zapis" oraz z wygranymi przez Solidarność wyborami 4 czerwca 1989 roku. Bez niezależnych dziennikarzy, pisarzy, wydawców, drukarzy, kolporterów, bez ogromnego ruchu ludzi Wolnego Słowa zwycięstwo sprzed 14-tu lat byłoby niemożliwe, demokratyzacja Polski przebiegałaby znacznie trudniej.
Okres dwunastu lat od czerwca 1977 do czerwca 1989 to trudna i ryzykowna praca niezależnych wydawców, drukarzy, kolporterów. Spotykały ich represje i szykany ze strony komunistycznych władz: rewizje, konfiskaty, pozbawianie zatrudnienia (a co za tym idzie środków do życia), pobicia, aresztowania, kilkulenie wyroki więzienia.
- W latach 1977 - 1989 ukazywało sie co najmniej 2.700 czasopism(1), w tym niektóre przez wiele lat: w Krakowie "Hutnik" - 8 lat, "Informator bydgoski" - 6 lat, lubelski "Informator NSZZ S" - 9 lat, szczecińska "Jedność" - 8 lat, warszawski "KOS" - 8 lat, "Krytyka" - 12 lat, "Obóz" - 9 lat, "Obserwator Wielkopolski" - 9 lat, "Polityka Polska" - 8 lat, krakowscy "Promieniści" - 8 lat, "Solidarność" Białystok 10 lat (co najmniej 178 numerów), "Solidarność" w Gdańsku (229 numerów), "Solidarność Walcząca" - 9 lat (237 numerów), Informator Toruński" - 8 lat (242 numery), "Tygonik Mazowsze" - 8 lat (290 numerow), "Z dnia na dzień" - 10 lat (524 numery).
- W latach 1976-1990 wydanych zostało w podziemiu co najmniej 5.500 wydawnictw o charakterze druków zwartych.
- W latach 1977-1989 tylko NOWA, największe podziemne wydawnictwo, wydała blisko 400 tytułów, czyli średnio, co 2 tygodnie kolejna książka w nakładach początkowo 500 a później nawet 12.000 egzemplarzy.
Z tej okazji środowisko Niezależnej Oficyny Wydawniczej zorganizowało "Dni Wolnego Słowa". Składały się one z następujących elementów:
- Skromnej wystawy Niezależnej Oficyny Wydawniczej, której otwarcie na Politechnice Warszawskiej miało miejsce 4 czerwca. Pierwsza wystawa Wydawnictw Niezależnych odbyła się także na Politechnice w czerwcu 1981 roku.
- Spotkania (12 czerwca w Klubie Pracowników Radia Wolna Europa w Café Radio w Warszawie) na temat "Współpraca wydawnictw niezależnych z Radiem Wolna Europa" (z udziałem m.in.: Aliny Grabowskiej, Władysława Bartoszewskiego, Jacka Bocheńskiego, Stefana Bratkowskiego, Mirosława Chojeckiego, Andrzeja Friszke, Leona Kieresa).
- Panelu (13 czerwca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej) na temat "Wydawnictwa Niezależne - Droga do Niepodległości". Udział wzięli m.in.: Jerzy Eisler, Andrzej Paczkowski, Szczepan Rudka. Prowadzą Wojciech Fałkowski i Stefan Starczewski oraz uczestnicy niezależnego ruchu wydawniczego z całej Polski.
- Mszy Świętej za dusze zmarłych kolegów drukarzy i wydawców (14 czerwca w kościele pod wezwaniem Św. Jacka w Warszawie).
- Koncertu Bardów (14 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie) z udziałem m.in.: Antoniny Krzysztoń, Stanisława Klawe, Jacka Kleyffa, Romana Kołakowskiego, Leszka Wójtowicza.
- W dniach 4-13 czerwca uczestnicy niezależnego ruchu wydawniczego odbyli w liceach w całej Polsce kilkadziesiąt spotkań z młodzieżą, na temat historii wydawnictw podziemnych i emigracyjnych a także na temat współczesnych problemów z wolnym słowem. Młodzież wyraźnie podkreślała związek z wolnością słowa i odpowiedzialnością za nie.
- Wśród uczniów, oraz osób zwiedzających wystawę rozprowadzany był nieodpłatnie specjalny ilustrowany dodatek do dziennika "Rzeczpospolita" (z wydania w dniu 2 czerwca) przygotowany przez środowisko niezależnych wydawców.

Organizatorem w/w imprez było Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy współpracy z Biblioteką Narodową, Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz Stołeczną Estradą.
Organizacyjnie i/lub finansowo wspomagali "Dni Wolnego Słowa": Media Kontakt, Politechnika Warszawska, Studio Q, Ośrodek Karta, Drukarnia Efekt, dziennik "Rzeczpospolita", Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki, Firma PS Namioty.

Pomocy finansowej udzielił, w ramach mecenatu nad kulturą, Urząd miasta stołecznego Warszawy, a także: Przedsiębiorstwo Rozwoju i Innowacji System 2000, Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz prywatne osoby.


(1) ,,Katalog czasopism niezależnych", Ośrodek Karta 1996

 

 

str. gł. english Solidarity in Toruń '81-'89
 Polish tv pirate
Journeys to Survival
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki

bibuła kwadratu

kartki S
działacze kultury

foto 
Zdjęcia Sierpnia'80 w Towimorze

Radio i Tv Solidarność Toruń
- 4. audycja Radia S + fałszywka
1983 r.
- Radio Solidarność Toruń na fonii TvP
1984 r.
- SOR Nadajnik dokumenty SB o RTvS
Stasi przeciw RTv Solidarność

Telewizja ,,Solidarność'' 1985 r.
- Buck Bloombecker Polska Tv piracka
- wnuczka o Hanaszu
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół książki)
- Rozmowa z W. Polakiem 
- Złota Kareta dla W. Polaka
- Śmiech na trudne czasy

SOR Hydra - rozpracowanie przez SB podziemia ,S'

Podziemniaki - piosenki: Na wzwodzie

Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

R. Sojak, A. Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

- Krystyna Kuta

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S' , 25 lat stanu wojennego

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
- dot. Andrzeja Murawskiego (1982 r.)
- dot. Kazimierza Kozaka (1986 r.)
- pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
(1981 r.)
-
 dot. Artura Wiśniewskiego (1986 r.)
- walka z krzyżami w szkołach (1984 r.)
-  dot. Tymczas. Prezydium ZR (1982 r.)
- dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)
-  dot. Stefana Kamińskiego (1984) r.
- dot. Andrzeja Zielińskiego (1984 r.)
-   dot. Zbigniewa Smykowskiego (1981r.)
- ZOMO-wiec 1 maja 1982
- sfałszowana teczka o. Wołoszyna

-
fałszywa teczka ks. Janusza
- Bezprawne internowanie
- dot. Andrzeja O.
- list gończy za SB-manami

- dot. Anny Zygnerskiej
- dot. Kazimierza Kozłowskiego
- dot. R. Muellera i A. Madraka  

-
 SB-man oskarża dziennikarza 

- inne procesy SB-manów

nowe dodatki i zmianyy

 

powrót do str. gł. do góry