powrot do str. gł.
Zasłużeni dla demokracji
([nowosci] 01.9.10.)
    Odznaczenia państwowe otrzymało w piątek kilkadziesiat osób z regionu toruńskiego związanych z opozycją demokratyczną lat 70. i 80. oraz z tworzeniem NSSZ ,,Solidarność'' i działalnością w konspiracyjnych strukturach zwiazku.
    W Toruniu odznaczenia w związku działalnością opozycyjną i aktywnością na rzecz Polski demokratycznej i społeczństwa obywatelskiego otrzymała już druga liczna grupa osób. 7. września w imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczał wojewoda Józef Rogacki, a towarzyszące im dyplomy wicewojewoda Zbigniew Muchliński.
    Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Stanisław Dembiński i Leszek Zaleski.
    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Stanisław Gutkowski, Jan Kwiatkowski, Krystyna Sienkiewicz, Edward Strzyżewski, Janina Szwedowska, Jerzy Wieczorek.
    Złoty Krzyż Zasługi: Piotr Borek, Jadwiga Gawarkiewicz, Mieczysław Janiszewski, Bogdan Koszuta, Maria Nencka-Borowiecka.
    Srebrny Krzyż Zasługi: Roman Bäcker, Janusz Bucholc, Andrzej Churski, Wiesław Cichoń, Krzysztof Dekowski, Wiesław Janowski, Emilia Karolewska, Marek Konikiewicz, Wacław Kuropatwa, Krystyna Kuta, Kazimierz Madrak, Antoni Mężydło, Irena Musielak, Stanisław Osmański, Zbigniew Sośnicki, Roman Spandowski, Jacek Stankiewicz, Roman Suchowiecki, Andrzej Wiśniewski, Leszek Zejfert.
    Brązowy Krzyż Zasługi: Jolanta Wiśniewska.
    Po raz trzeci wyróżniono też w regionie liczną grupę osób związanych  z pracą w tzw. drugim obiegu literatury pięknej i publicystyki politycznej i historycznej. Przyznane przez ministra kultury odznaki ,,Zasłużony Działacz Kultury'' otrzymali 7. września z rąk ministra Michała Wojtczaka: Józef Adamczyk, Maria Adamkiewicz (d. Chojnicka), Ewa Czarnecka, Roman Drewiczak, Małgorzata Dzwonkowska, Grzegorz Goliński, Andrzej Góralski, Barbara Jerka, Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Renata Konikiewicz, Ryszard Kozłowski, Andrzej Kuchmecki, Andrzej Kurkierewicz, Krzysztof Liszcz, Henryk Mrówczyński, Brunon Nagiel, Marcin Orłowski, Jerzy Piechowski, Adam Romanowski, Regina Strzemeska, Dorota Wakarecy, Izabela Wasilewska, Mariola Wegner, Halina Zulewska.
    Specjalny medal wojewody kujawsko-pomorskiego otrzymał Antoni Stawikowski.
    W czasie spotkania w toruńskim ratuszu Jerzy Przybylski z Grudziądza oświadczył, że odmawia przyjęcia odznaczenia.
(a)Srebrne Krzyże Zasługi
(2001.9.7.)
(powiększ przez naciśnięcie na zdjęciu)
dla Kwadratu :

[R.Suchowiecki]Roman Suchowiecki i Antoni Mężydło (pierwszy z lewej) [fot.Więcław Kuropatwa]
[Z.Sośnicki]Zbigniew Sośnicki
[L.Zejfert]Leszek Zejfert
[W.Kuropatwa]Wacław Kuropatwa (fot.Marcin Orłowski)

oraz poza Kwadratem:

[S.Osmański]Stanisław Osmański  [fot.Więcław Kuropatwa]

fotografie Bernadetty Swobodzińskiej

 

 

 

str. gł. english Solidarity in Toruń '81-'89
 Polish tv pirate
Journeys to Survival
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki

bibuła kwadratu

kartki S
działacze kultury

foto 
Zdjęcia Sierpnia'80 w Towimorze

Radio i Tv Solidarność Toruń
- 4. audycja Radia S + fałszywka
1983 r.
- Radio Solidarność Toruń na fonii TvP
1984 r.
- SOR Nadajnik dokumenty SB o RTvS
Stasi przeciw RTv Solidarność

Telewizja ,,Solidarność'' 1985 r.
- Buck Bloombecker Polska Tv piracka
- wnuczka o Hanaszu
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół książki)
- Rozmowa z W. Polakiem 
- Złota Kareta dla W. Polaka
- Śmiech na trudne czasy

SOR Hydra - rozpracowanie przez SB podziemia ,S'

Podziemniaki - piosenki: Na wzwodzie

Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

R. Sojak, A. Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

- Krystyna Kuta

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S' , 25 lat stanu wojennego

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
- dot. Andrzeja Murawskiego (1982 r.)
- dot. Kazimierza Kozaka (1986 r.)
- pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
(1981 r.)
-
 dot. Artura Wiśniewskiego (1986 r.)
- walka z krzyżami w szkołach (1984 r.)
-  dot. Tymczas. Prezydium ZR (1982 r.)
- dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)
-  dot. Stefana Kamińskiego (1984) r.
- dot. Andrzeja Zielińskiego (1984 r.)
-   dot. Zbigniewa Smykowskiego (1981r.)
- ZOMO-wiec 1 maja 1982
- sfałszowana teczka o. Wołoszyna

-
fałszywa teczka ks. Janusza
- Bezprawne internowanie
- dot. Andrzeja O.
- list gończy za SB-manami

- dot. Anny Zygnerskiej
- dot. Kazimierza Kozłowskiego
- dot. R. Muellera i A. Madraka  

-
 SB-man oskarża dziennikarza 

- inne procesy SB-manów

nowe dodatki i zmianyy

 

pobrane z  FreeFind  

znajdź :  w tej witrynie w internecie  

powrót do str. gł.  do góry